De hoeveelheid processpecifieke bijproducten/afvalstoffen beperken door het selecteren van kwalitatieve grondstoffen, het optimaliseren van de procesvoering en het optimaliseren van het hulpstoffengebruik

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven.

Beschrijving techniek

De hoeveelheid processpecifieke bijproducten/afvalstoffen kan beperkt worden door bv.:

 • enkel gebruik te maken van verse of vers ingevroren grondstoffen;
 • grondstofverlies via de afvalstroom te minimaliseren door bv.:
  • de opslagduur van bederfbare materialen te beperken;
  • vis beter en efficiënter schoon te maken, te snijden en te fileren;
  • apparatuur aan te passen / te optimaliseren (bv. beperking van slicingverliezen);
  • kookverliezen te beperken door het verhitten van vleeswaren in gesloten verpakkingen;
 • het afvulproces te optimaliseren door bv.
  • gebruik te maken van checkwegers / automatische machines om het gewicht te meten van producten;
  • overlopen tijdens het verpakken te minimaliseren;
 • te voorkomen dat materiaal op de grond valt door gebruik te maken van bv.
  • bredere transportbanden en deze beter af te stellen en regelmatig te vervangen;
  • spatbeschermers, schermen of flappen;
  • opvangbakken, druipschalen of goten.

Technische haalbaarheid

De concrete invulling van deze maatregel kan variëren naargelang de bedrijfsspecifieke situatie en is afhankelijk van o.a. de verwerkte grondstoffen en de eigenlijke procesvoering.

Milieu-impact

Toepassing van deze maatregel heeft een direct effect op de hoeveelheid processpecifieke bijproducten/afvalstoffen die gegenereerd worden tijdens de verwerking van vlees en vis. Daarnaast kan bespaard worden op de hoeveelheid aangekochte grondstoffen en hulpstoffen, en de vereiste hoeveelheid water (bv. voor reinigingsactiviteiten). Dit laatste impliceert ook een beperking van de hoeveelheid vrijkomend afvalwater. Deze maatregel heeft een impact op de keten, bv. leveranciers van grondstoffen en hulpstoffen, en verwerkers van dierlijke bijproducten.

Economische haalbaarheid

De mate van besparing alsook de kosten door toepassing van deze maatregel is afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie en de concrete invulling ervan. Aanpassingen en/of uitbreidingen van bestaande installaties en processen (bv. checkwegers, spatbeschermers, goten, kookverpakkingen) en processen brengen veelal extra kosten met zich mee. Bij toepassing van deze maatregel is er een terugverdieneffect omwille van besparingen op het gebied van grondstoffen (minder verlies) en afvalafvoerkosten.

Referenties

 • Anoniem, 2012a
 • Anoniem, 2012b
 • Bedrijfsinformatie
 • Derden, A. et al, 2007
 • Derden, A. et al, 2008
 • FO Industrie, 1999
 • Joint Research Centre, 2006 (zie paragrafen 5.1; 5.1.2; 5.1.4.2; 5.1.4.5; 5.1.4.9; 5.2.1; 5.2.2; 4.1.7.6; 4.1.9.1; 4.2.3.1; 4.7.1.3; 4.7.2.3; 4.7.2.9.2; 4.2.8.2; 4.2.12.6)
 • Van den Abeele, L. et al, 2015
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
De hoeveelheid processpecifieke bijproducten / afvalstoffen beperken door het selecteren van kwalitatieve grondstoffen, het optimaliseren van de procesvoering en het optimaliseren van het hulpstoffengebruikJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect