Luchtemissies/stof/geur

Emissies naar de lucht

Ter hoogte van het koelproces komen mogelijk koelmiddelen (o.a. gehalogeneerde koolwaterstoffen, ammoniak, antivriesmiddelen zoals glycol, ethyleen glycol, propyleen en calcium chloride) vrij. Koolstofdioxide, koolstofmonoxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide, waterdamp, VOC, PAK en formaldehyde zijn voorbeelden van luchtemissies die vrijkomen in vlees- en visverwerkende bedrijven die de processtap ‘roken’ toepassen.

Stof

Tijdens het rookproces worden stofdeeltjes (roet en teer) geëmitteerd naar de lucht.

Geur

O.a. VOS, methaan, zwavelverbindingen, ammoniak en fenolen zijn geurhoudende componenten die kunnen vrijkomen in vlees- en visverwerkende bedrijven in de processtappen warmtebehandelingen en roken, tijdens de opslag en ophaling van dierlijke bijproducten of ter hoogte van de waterzuivering.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Luchtemissies / stof / geur
Geurhinder voorkomen / beperken door toepassing van algemene techniekenJa
Plaatsen van een hoge trekschouw of verhogen van het emissiepunt ter beperking van geurhindervgtg 2
Lucht vermengen met verse lucht ter beperking van geurhindervgtg 4
Luchtemissies, geurhinder en/of stofemissies naar de lucht ter hoogte van het rookproces voorkomen / beperken door optimalisatie van de procesvoering en aanpassingen in het productieprocesJa
Luchtemissies, geurhinder en/of stofemissies naar de lucht ter hoogte van het conserverings proces (in het bijzonder braden, frituren, roken en koken) voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en de bakdampen op te vangen aan de bron en te leiden naar een geschikte (combinatie van) luchtbehandelings techniek(en)Ja
Luchtemissies en geurhinder bij koel- of vriesprocessen voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en het productieproces aan te passenJa
Geurhinder voorkomen / beperken bij opslagactiviteiten door de opslagduur van dierlijke grondstoffen te beperken, de opslag van dierlijke bijproducten te optimaliseren en dierlijke bijproducten regelmatig af te voerenJa
Geurhinder ter hoogte van de afvalwater zuiverings installatie voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en installaties en materialen regelmatig te reinigenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Deze maatregel kan bij lokale geurhinder een oplossing bieden en is in uitzonderlijke gevallen toepasbaar bij bestaande vlees- en visverwerkende bedrijven, waarbij een lokaal geurhinderprobleem verregaande maatregelen vereist. Het plaatsen van een hoge trekschouw of verhogen van het emissiepunt is echter geen efficiënte geurverwijderingstechniek.

2 Enkel zinvol en nuttig in het geval van dicht bewoonde gebieden en enkel wanneer er geen andere (bijkomende) geurverwijderingstechnieken mogelijk zijn.

3 Deze maatregel kan bij lokale geurhinder een oplossing bieden en is in uitzonderlijke gevallen toepasbaar bij bestaande vlees- en visverwerkende bedrijven, waarbij een lokaal geurhinderprobleem verregaande maatregelen vereist. Lucht vermengen met verse lucht ter beperking van geurhinder is echter geen efficiënte geurverwijderingstechniek.

4 Enkel zinvol en nuttig in het geval van dicht bewoonde gebieden en enkel wanneer er geen andere (bijkomende) geurverwijderingstechnieken mogelijk zijn.