Luchtemissies en geurhinder bij koel- of vriesprocessen voorkomen/beperken door de procesvoering te optimaliseren en het productieproces aan te passen

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven.

Beschrijving techniek

Luchtemissies (bv. koelmiddelen, ozonafbrekende stoffen) en geurhinder bij koel- of vriesprocessen kunnen voorkomen of beperkt worden door de procesvoering te optimaliseren (inkapselen, emissies afzuigen aan de bron en leiden naar een geschikte (combinatie van) end-of-pipe luchtbehandelingstechniek(en), zie Luchtemissies, geurhinder en/of stofemissies ter hoogte van het conserveringsproces voorkomen/beperken door de procesvoering te optimaliseren en de bakdampen op te vangen aan de bron en te leiden naar een geschikte luchtbehandelingstechniek) of door aanpassing van het productieproces.

Enkele voorbeelden van optimale procesvoering of procesaanpassingen bij koel- en vriesprocessen zijn:

 • bij gebruik van gesloten systemen, de controleluiken zoveel mogelijk gesloten houden;
 • gebruik maken van gesloten koeltunnels;
 • indirecte koeling toepassen;

voorbeeld koeltunnel

De tunnel bestaat uit een transportband, een ventilator en warmtewisselaars met koelmiddelen (bv. ammoniak of CO2). Er is geen rechtstreeks contact tussen de buitenlucht en de gefrituurde producten. Indien gebruik gemaakt wordt van installaties met koelmiddelen die ozonafbrekende stoffen bevatten, is het aangewezen om:

 • de installaties en materialen die ozonafbrekende producten bevatten, selectief te laten ophalen bij vervanging of einde levensduur;
 • ozonafbrekende producten gecontroleerd op te vangen.

Technische haalbaarheid

De concrete invulling van deze maatregel is afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie zoals de verwerkte grondstoffen en de toegepaste koel- of vriesprocessen.

Milieu-impact

Toepassing van deze maatregel heeft een direct effect op de hoeveelheid en de aard van de luchtemissies en kan hinder veroorzaakt door geurhoudende stoffen beperken. Er is niet direct een grote impact te verwachten bij toepassing van deze maatregel op de keten.

Economische haalbaarheid

Procesaanpassingen brengen veelal kosten met zich mee. Echter de effectieve kostprijs van deze maatregel is afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie.

Referenties

 • Derden, A. et al, 2007
 • Derden, A. et al, 2008
 • Joint Research Centre, 2006 (zie paragrafen 5.1; 4.1.3.1; 4.1.6.5; 4.2.10.3)
 • FENAVIAN et al, 1996d
 • FO Industrie, 1999
 • Leveranciersinformatie
 • Van den Abeele, L. et al, 2015
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Luchtemissies en geurhinder bij koel- of vriesprocessen voorkomen / beperken door de procesvoering te optimaliseren en het productieproces aan te passenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect