Algemene technieken

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
  • Legende

1 Aanwezigheid van vloeistofdichte vloeren is BBT voor nieuwe bedrijven of lokalen die na 1 januari 2004 volledig gerenoveerd werden; aanwezigheid van inkuipingen is steeds BBT.

2 Ventilatie heeft een gunstige invloed op de luchtkwaliteit binnen (blootstelling van werknemers en cliënteel) en op de verspreiding van emissies naar aanpalende locaties maar heeft geen invloed op de totale emissies naar de ruime omgeving.

3 BBT voor bestaande machines minder dan 15 jaar gelegen in een gebied met de bestemming “wonen in de ruime zin” die nog niet zijn uitgerust zijn met een droogsensor of PER-meting en waarvoor niet aangetoond is dat ze aan de grensvoorwaarden van nieuwe machines voldoen (PER machine: 2 g PER/m³; Machine met alternatieve oplosmiddelen: 5 g TOC/m³).