Additieven

Eventueel worden in het asfaltmengsel één van de volgende additieven gebruikt:
 

 • natuurasfalt, een mengsel van bitumen en vulstof dat gedolven wordt (het bekende merken zijn UintaH en “Trinidad”);
 • vezels (cellulose), als afdruipremmer voor ontmengingsgevoelige mengsels;
 • pigmenten voor de productie van gekleurd asfalt (ijzer-, chroom- of titaanoxides).
   

Natuurasfalt 

Het natuurasfalt is bij omgevingstemperatuur een vaste stof, in de vorm van blokken enerzijds of in de vorm van korrels anderzijds, en wordt aangeleverd verpakt in vaten of zakken. De korrels kunnen rechtstreeks toegevoegd worden in de mengbak, de grotere brokken worden eerst vloeibaar gemaakt via smelting in een smeltketel.

Vezels 

Vezels die toegevoegd worden aan bepaalde asfaltmengsels functioneren als afdruipremmer. Dit is enkel nodig bij mengseltypes met een hoog gehalte aan bitumen, zoals SMA (steenmastiekasfalt) en ZOA (zeer open asfalt). De dosering bedraagt ongeveer 0,2 % van de totale massa droge mineralen. De vezels kunnen ingebracht worden in de menger via:

 • ofwel een pneumatisch inblazen
 • ofwel via het inbrengen van individuele verpakkingen in plastiek zakken.

In dit laatste geval smelt de verpakking in de menger. Deze laatste methode van inbrengen van de vezels als een geheel geeft echter vaak aanleiding tot een fenomeen van klontervorming omdat de vezels nat worden. De vezels verspreiden zich niet gelijkmatig over het asfaltmengsel en vormen klonters. Hierdoor kunnen ze hun functie niet vervullen.

Pigmenten

Pigmenten worden toegevoegd aan het asfaltmengsel om een gekleurd asfalt te verkrijgen. Om een gekleurde omhulling van de stenen te krijgen kan:

 • de vulstof (deels) vervangen worden door een geschikt pigment en/of;
 • kan het gewone bitumen vervangen worden door een pigmenteerbaar (zogeheten kleurloos) synthetisch bindmiddel plus een pigment. 

Als pigment zijn er verschillende metaaloxides beschikbaar:

 • ijzeroxide voor een rode of gele kleur
 • titaandioxide voor een witte kleur
 • chroomoxide voor een groene kleur
 • kobalt voor een blauwe kleur.

Deze pigmenten zijn echter tamelijk duur. De dosering is afhankelijk van het gebruikte procedé en de gewenste kleurintensiteit. Voor bv. ijzeroxides voor rood gekleurd asfalt bedraagt de dosering 5 % in het geval gewoon bitumen wordt gebruikt en 2 à 3 % in het geval een kleurloos synthetisch bindmiddel wordt gebruikt.

 

Milieuaspecten: geurhinder, luchtemissies (VOS)