Verkeer op de site

Het aanvoeren van de externe materialen, het intern transport en het afvoeren van het afgewerkte product asfalt, vereist vele transportbewegingen. Aan- en afvoer van materialen en asfalt gebeurt via vrachtwagens of per boot. Voor de interne transportbewegingen van de granulaten van de opslagplaats naar de doseerbunkers van de installatie worden meestal wielladers gebruikt.

Deze wielladers kunnen zorgen voor opwaaiend stof. Het nat houden van de wegen vermijdt deze diffuse stofemissie. Al deze transportbewegingen gaan gepaard met lawaai en emissies van motoruitlaatgassen.

Milieuaspecten: stofemissies, luchtemissies (uitlaatgassen), geluid