Vulstof

Aanvoer- of fabrieksvulstof

De “aanvoer-” of “fabrieks"vulstof wordt aangevoerd via wegtransport in een bulksilowagen en wordt in een silo opgeslagen, zodat de vulstof droog blijft.

Om de levertijd zo kort mogelijk te houden, gebruikt de transporteur een pneumatische losinstallatie met perslucht. Hierbij wordt op korte tijd een grote hoeveelheid met stof beladen lucht verplaatst en is ontstoffing van de silo nodig.

Bij het vullen van de silo’s zuiveren de stoffilters de draaglucht en de verdrongen lucht uit de silo van stofdeeltjes. Ze bevinden zich bovenaan de silo. Deze filter en de overvulbeveiliging moeten regelmatig nagekeken worden op hun goede werking.

Omdat er verschillende soorten vulstof met andere karakteristieke eigenschappen zijn, beschikt een asfaltcentrale meestal over twee afzonderlijke silo’s voor aanvoervulstof.

Eigen of teruggewonnen vulstof

De “eigen” of “teruggewonnen” vulstof wordt praktisch continu afgescheiden in de ontstoffingsinstallatie.

Deze eigenvulstof wordt tussentijds droog opgeslagen in een aparte silo.

De overbrenging van de vulstof uit de ontstoffingsinstallatie naar de silo gebeurt aan een laag debiet, meestal met een Archimedesschroef in een gesloten buis. Hierbij wordt weinig lucht verplaatst en wordt er doorgaans geen stoffilter op de silo voor de teruggewonnen vulstof gebruikt.

 

Milieuaspecten: stofemissies, geluid (vullen van silo met luchtcompressor)