Behandeling per groente-type

De behandeling wordt opgedeeld in volgende groente-types:

Bladgroenten

 • aanvoer
 • tegenstroom wassen in peddelwassers (de groenten worden doorheen het water gehaald met peddels)
 • verpompen richting blancheur

Erwten

 • schud of trommelzeef voor het verwijderen van zand en te klein materiaal
 • ontstenen (in water), zodat alles wat zwaarder is dan de erwten wordt afgescheiden
 • flotatiewasser (alles wat zwaarder is dan de erwten wordt afgescheiden), het water stroomt richting filter en wordt hergebruikt in de ontstener. De peulen stromen richting dierenvoer
 • trommel om kleine schilletjes te verwijderen
 • blazer om kleine schilletjes te verwijderen
 • tweede flotatie
 • tweede steengoot
 • verpompen richting blancheur

Figuur 1: Trommelwasser (http://www.saleenco.be)

Wortelen en knolgewassen

 • wassen
 • stoomschiller: stoomschillen
 • borstelen (droog ontschillen) / nat ontschillen
 • sorteren
 • snijden
 • opvoeren naar blancheur

Figuur 2: Stoomschiller (http://www.eima.de)

Schorseneren

 • schudbanden om de schorseneren droog te ontstenen en te ontzanden
 • nat ontzanden: het water wordt gerecupereerd: gaat naar bezinker, het zand gaat naar containers, de loofresten naar tweede container. Het water stroomt terug naar ontzander (andere mogelijkheden: het water richting bezinkingsvijver die jaarlijks wordt leeggeschept).
 • loogschillen in NaOH (10%) oplossing van 100°C (50%) of stoomschillen (50%)
 • droog weg borstelen van de schil – schil richting vergister
 • snijden op lengte
 • product controle: slecht geschilde producten: terug richting schiller, plastiek/afval e.d.: eruit; snijverlies: richting veevoeding
 • elektronische controle: vlekjes
 • trommelblancheur
 • wachtbekken
 • verpakken / afvullen met saus

Aardappelen

Afhankelijk van de verwerking van aardappelen tot frieten, pureeproducten of vlokken.

 • wassen
 • stoomschillen
 • verwijderen van de schil (met borstel of band)
 • wassen
 • voor frieten en puree: verwijderen van de grof beschadigde aardappelen. Niet voor vlokken
 • snijden in frieten of in schijven (voor pureeproducten en vlokken)

Aardappel-krieltjes

 • wassen (water afkomstig van borstelwater)
 • stoomschillen in batch: toevoeren van stoom van 16 bar, door drukval naar 1 bar springt de schil eraf. Het condensaat wordt het transportwater
 • borstelen, schil richting dierenvoeding
 • wassen en sorteren. Water richting voorwasser – zeef nodig om verstopping van pompen te vermijden
 • blancheren, het condensaat uit de blancheur wordt gebruikt om te borstelen

Andere groenten en fruit

De voorbehandeling voor de andere groenten en fruit wordt niet in detail beschreven. De bewerking start steeds met het wassen van de groenten. Daarna worden ze ontbladerd, ontsteeld, gepunt en/of gesneden.