Niet-petrogene polymeren toepassen voor het behandelen van het afvalwater

Deze techniek is in hoofdstuk 5 geselecteerd als BBT voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven.

Beschrijving techniek

Om het slib van de waterzuivering (slib van de vetvanger en primair slib) af te scheiden of te ontwateren worden vlokmiddelen (polymeren) toegevoegd. Verschillende van deze polymeren zijn van minerale oorsprong. Het slib kan hierdoor een verhoogde minerale olie concentratie bevatten (bv. bij overdosering), waardoor het niet meer kan verwerkt worden in een vergistings- of composteerinstallatie en verbrand moet worden. Een alternatief voor de polymeren van minerale oorsprong zijn polymeren van niet-petrogene oorsprong.

opmerkingen

 • niet-petrogene polymeren zijn biogebaseerde polymeren of biopolymeren, die zijn vervaardigd door levende organismen (planten of micro-organismen);
 • synthetische polymeren worden door middel van chemische synthese vervaardigd, meestal uit fossiele brandstoffen (petrogene polymeren);
 • zowel biopolymeren als synthetische polymeren kunnen biodegradeerbaar zijn; biogebaseerde polymeren zijn dus niet per definitie biodegradeerbaar;
 • biologisch afbreekbare of biodegradeerbare polymeren zijn polymeren die door micro-organismen volledig afgebroken kunnen worden: volgens de ISO-norm 17088:2012 (specificaties voor composteerbare plastics) is een polymeer biodegradeerbaar wanneer het na 180 dagen minimaal 60% biodegradatie heeft bereikt.

Technische haalbaarheid

Biopolymeren (bv. van plantaardige oorsprong) worden anno 2015 toegepast in de voedingsindustrie, bv. aardappel-, groente- en fruitverwerkende industrie. Belangrijkste stimulans hierbij is de geldende norm voor ‘minerale olie’ in het afvalwaterzuiveringsslib (ifv afzetmogelijkheid in de landbouw). Volgens FEVIA (input naar aanleiding van bc3 op 30/09/14) zijn er geen aanwijzingen van te verwachten problemen bij het gebruik van niet-petrogene polymeren in de vlees- en visverwerkende industrie. Concrete informatie betreffende de hoeveelheden bij gebruik in de vlees- en visverwerkende industrie werd niet teruggevonden.

Milieu-impact

Naast een gunstig effect voor wat betreft de aard van de toegepaste chemicaliën, kan door toepassing van deze maatregel een verhoogde minerale olie concentratie in het afvalwaterzuiveringsslib vermeden worden. Het milieueffect speelt voornamelijk bij de verwerkers van bijproducten tot bodemverbeterende middelen. De voorwaarden inzake samenstelling en gebruik als meststof of bodemverbeterend middel zijn weergegeven in VLAREMA (bijlage 2.3.1).

Economische haalbaarheid

Polymeren van plantaardige oorsprong zouden in sommige gevallen iets duurder zijn dan deze op basis van petroleumproducten. Concrete informatie betreffende de kostprijzen bij gebruik in de vlees- en visverwerkende industrie werd niet teruggevonden.

Referenties

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Niet-petrogene polymeren toepassen voor het behandelen van het afvalwaterJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • 0/--
  Mogelijk zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect