Opstellen van een nutriëntenbalans

beschrijving techniek

Om een goed zicht te krijgen op de hoeveelheid nutriënten die in een bepaald bedrijf (of perceel of dier) gebruikt worden en de hoeveelheid nutriënten die het bedrijf (perceel, dier) weer verlaten dient een nutriëntenbalans te worden opgesteld. volgende figuur geeft een schematisch overzicht van een nutriëntenbalans.

Figuur 35: Schema van een nutriëntenbalans

technische haalbaarheid

De nutriëntenbalans is o.a. bij een twintigtal Vlaamse melkveebedrijven toegepast als hulpmiddel bij het zoeken naar oorzaken van mineralenoverschotten of -verliezen. Voornamelijk voederstrategie en bemesting spelen hierbij een belangrijke rol. Het opstellen van een nutriëntenbalans is technisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven en wordt opgelegd via het MAP2.

milieu-impact

Door het opstellen van een nutriëntenbalans kunnen oorzaken van overschotten en verliezen van nutriënten opgezocht. Overmatig inbrengen van nutriënten in het milieu (b.v. via mest naar bodem) kan hierdoor voorkomen worden.

economische haalbaarheid

Deze maatregel vereist voornamelijk arbeidsinzet. Het opstellen van een nutriëntenbalans is economisch haalbaar voor alle veeteeltbedrijven.

referentie in BREF

Zie BREF intensieve veeteelt (Intensive rearing of poultry and pigs, 2003) paragrafen 4.1.4, 4.2.1, 4.10.1 en 5.1

Deze techniek maakt in de BREF onderdeel uit van de techniek “Regelmatige controle van het watergebruik, het energieverbruik, de hoeveelheden veevoer, het geproduceerde afval en de op het land gebrachte kunstmest en dierlijke mest voorzien”.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Opstellen van een nutriëntenbalansJa 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 In nieuwe en bestaande installaties