Afzuigen en filteren van verplaatste lucht bij gesloten hallen

Beschrijving

Hallen kunnen ook voorzien zijn van filtersystemen die de verplaatste lucht tijdens het laden filteren. Om te vermijden dat alle lucht uit het opslagsysteem wordt afgezogen, zijn de filtersystemen vooral geplaatst aan de overslagpunten (laden en lossen). De meest gebruikte filtersystemen zijn doekenfilters. (EIPPCB, 2006).

Een doekenfilterinstallatie (Lemmens, et al., 2001) bestaat in principe uit een omkasting waarin een filtermedium (het doek) is aangebracht. De met stof verontreinigde lucht wordt door de doekenfilter geleid en van stofdeeltjes ontdaan. Het stof wordt periodiek van de filter verwijderd en verzameld in een onder de filterinstallatie geplaatste trechter (hopper). Het stof dat zich gedurende het filterproces in en aan de filter ophoopt, moet van tijd tot tijd worden verwijderd. De meest gebruikte systemen zijn:

 • schudmechanisme
 • terugblaassysteem (omkeren van de stroomrichting)
 • perslucht
 • combinatie van verschillende systemen
 • ultrasone reiniging

Toepasbaarheid

Afzuiging met filtersysteem kan toegepast worden op gesloten hallen en overslagpunten. Stoffilters kunnen toegepast worden voor alle producten. Enkel toepasbaar op vaste locatie.

De sector merkt op dat bv. aan- en afvoerhallen niet als gesloten hallen kunnen beschouwd worden, gezien er op zeer frequente basis vrachtwagen aan- en afrijden. Dit maakt een totale afzuiging in de praktijk moeilijk.

Het plaatsen van afzuiginstallaties op opslaghallen vergt een grote operationele kost. Het is daarom meer aangewezen om de diffuse emissies zoveel mogelijk te herleiden tot een beperkt aantal geleide emissies waarbij de verplaatste lucht wel eenvoudig over een stoffilter kan geleid worden.

Milieu-aspect

Bij correct gebruik (vermijden scheuren, voldoende reinigen stofdoeken) is het verwijderingsrendement 99% voor deeltjes >1 µm (Schrooten, et al., 2003).

De restemissies zijn afhankelijk van de gebruikte doeken maar concentraties <5 mg/Nm³ zijn haalbaar.

Energie

Het energieverbruik van de doekenfilters wordt hoofdzakelijk bepaald door het reinigingssysteem en de filterweerstand. Filters met een hoge doekbelasting (high-ratio) en met een persluchtreinigingssysteem hebben een hoger rendement, maar ook een hoger energieverbruik. Filters met een lage doekbelasting (low-ratio) en een terugblaassysteem of een schudsysteem hebben een lager rendement maar ook een relatief laag energieverbruik. Het energieverbruik varieert tussen 0,2 - 2,0 kWh/1 000 Nm³.

Afval

Het stof dat afgezogen en gefilterd werd moet afgevoerd worden als afval. Bij het vervangen van de doekfilters moeten gebruikte doeken afgevoerd worden als afval.

Financiële aspecten

Informatie op basis van bedrijfsbezoeken gaven richtprijzen aan van 12.500 euro voor een installatie met een capaciteit van 1.000 m³/u (Stouthuysen, Alaerts, Vanassche, Vrancken, & Huybrechts, 2012).

Enkele richtprijzen voor geconfectioneerd filtermateriaal met bevestigingsringen:

 • Dralon-T       15 euro/m²
 • Nomex                         60 euro/m²
 • PTFE                              80 euro/m²
 • Glasvezel     180 euro/m²

Werkingskosten:

 • Personeelskosten: ca. 2 manuren/week.
 • Hulp & reststoffen: 100 tot 140 euro per jaar voor 1.000 Nm³/u. De transportkost van het afgescheiden stof is afhankelijk van de aard van de reststof.
 • Inert: ca. 75 euro per ton.
 • Operationele kosten: 0,2-1,5 euro per m³/u.
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Afzuigen en filteren van verplaatste lucht bij gesloten hallenvgtg 1
 • Legende

1 Indien overige maatregelen stofhinder niet voldoende beperken. Enkel voor vaste locaties.