Minimaliseren van openingen

Beschrijving

Het opstellen van breekinstallaties in gesloten hallen leidt tot de minste stofemissies. Toch kunnen bij opslaghallen nog stofemissies ontstaan via openingen in de constructies: deuren, poorten, openingen voor transportbanden, wanden die niet volledig tot tegen de vloer of de dakconstructie zijn opgetrokken, afzuiging, luiken en dakkappen. Vooral tijdens het breken, zeven en bij het laden en lossen van deze installaties kunnen stofemissies ontstaan.

Het aantal openingen in de constructie kan in sommige hallen verminderd worden door de zijwanden te laten aansluiten bij het vloeroppervlak en/of het afdak. Bij bestaande installaties kan dit eventueel door deze openingen af te sluiten met zeilen op de momenten dat er goederen worden gestockeerd.

In het geval van hallen gebeurt het laden en lossen door middel van vaste transportbanden, mobiele transportbanden of wielladers. De stofemissies worden beperkt door de openingen voor transportbanden zo klein mogelijk te houden en het overstortpunt zo ver mogelijk van deze opening te plaatsen. Bij het gebruik van wielladers houdt men de deuren en poorten best zoveel mogelijk gesloten. In sommige gevallen kan dit aanleiding geven tot hogere stofconcentraties, zonodig dient voor de gezondheid van de arbeiders de wielladers dan wel voorzien te zijn van een overdruk cabine met filters, waardoor zij niet blootgesteld worden aan het gevormde stof.

Toepasbaarheid

Dit is algemeen toepasbaar op hallen op een vaste locatie.

Milieu-aspect

De ontstane stofemissies worden zoveel mogelijk binnen het gebouw gehouden

Financiële aspecten

Indien tijdelijke aanpassingen mogelijk zijn, zijn de investeringskosten zeer laag. Indien infrastructuurwerken dienen te gebeuren zijn de kosten relatief hoog. De eventuele omschakeling van open wielladers naar wielladers met gesloten cabine zorgt ook voor relatief grote investeringskosten.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Minimaliseren van openingenvgtg 1
  • Legende

1 Indien overige maatregelen stofhinder niet voldoende beperken. Enkel voor vaste locaties.