Vernevelingsinstallatie in hallen

Beschrijving

Om de arbeidsomstandigheden in stoffige hallen te verbeteren, wordt de ruimte dikwijls verlucht door poorten of luiken open te zetten. Hierdoor komt het stof in de buitenlucht terecht. Vernevelingsinstallaties bieden mogelijk een oplossing. De kleine druppeltjes vangen het stof, verzwaren het en doen het hierdoor neerslaan. Het vochtgehalte van het opgeslagen product wordt amper verhoogd door de beperkte hoeveelheid water die nodig is. De vernevelingsinstallatie kan in de hal geplaatst worden en bijkomend aan poorten en luiken.

Toepasbaarheid

Vernevelingsinstallaties kunnen bij hallen op een vaste locatie geplaatst worden aan de openingen van gesloten opslagsystemen bij laad- en losactiviteiten.

De nevel kan in een hal zorgen voor beperkte zichtbaarheid bij werknemers. Hierdoor zijn de vernevelingsinstallaties werken ze niet continue en zijn ze frequentiegestuurd.

Milieu-aspect

Het stof wordt afgevangen door de fijne nevel en slaat ter plaatse neer.

Het watergebruik bij vernevelingsinstallaties is eerder beperkt.

Financiële aspecten

Zie beneveling

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Vernevelingsinstallatie in hallenvgtg 1
  • Legende

1 Indien overige maatregelen stofhinder niet voldoende beperken. Enkel voor vaste locaties.