Maatregelen in gesloten hallen

Het breken en zeven in gesloten hallen voorkomt in grote mate de emissie van stof naar de omgeving. Om de stofemissies verder te minimaliseren, kunnen (bijkomende) maatregelen genomen worden.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikGeluid en trillingenImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Maatregelen in gesloten hallen
Minimaliseren van openingenvgtg 1
Vernevelingsinstallatie in hallenvgtg 2
Afzuigen en filteren van verplaatste lucht bij gesloten hallenvgtg 3
  • Legende

1 Indien overige maatregelen stofhinder niet voldoende beperken. Enkel voor vaste locaties.

2 Indien overige maatregelen stofhinder niet voldoende beperken. Enkel voor vaste locaties.

3 Indien overige maatregelen stofhinder niet voldoende beperken. Enkel voor vaste locaties.