Beperken van de microbiële contaminatie tijdens het productieproces

Beschrijving

Sterilisatie heeft als doel de aanwezige micro-organismen af te doden. Wanneer het initiële aantal kan beperkt worden, kan de duurtijd van de hittebehandeling ingekort worden.

Deze contaminatie kan beperkt worden door continu te reinigen tijdens het productieproces, zodat er zich geen vervuiling kan opbouwen.

Toepasbaarheid

De maatregel is toepasbaar in alle bedrijven, maar heeft zijn grootste nut in bedrijven die voedingswaren steriliseren. Deze maatregel moet gezien worden als good house keeping, maar kan een grotere impact hebben indien specifieke investeringen worden uitgevoerd.

Milieuvoordeel

Beperken van het energieverbruik. De maatregel kan wel leiden tot een verhoogd water en/of chemicaliën verbruik.

Financiële aspecten

Afhankelijk van de maatregelen en investeringen. De maatregel kan als positief effect hebben dat de kwaliteit van de producten hoger is (door beperktere verhitting).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Beperken van de microbiële contaminatie tijdens het productieprocesJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie