Optimalisatie van de hittebehandeling

Beschrijving

Door onderzoek uit te voeren naar de ideale hittebehandeling per AGF soort, kan de behandelingstijd of temperatuur beperkt worden. Dit zal leiden tot een lager energieverbruik per product en mogelijk tot een betere kwaliteit. Daarnaast kan er meer product verwerkt worden op een zelfde productielijn.

Toepasbaarheid

Het beperken van de behandelingstijd en temperatuur verkleint de “veiligheidsmarge” op de hittebehandeling. Het toepassen van dergelijke maatregelen vraagt een grondige studie vooraf en kadert meestal in grotere investeringsprojecten waarbij processen geoptimaliseerd worden. Daarnaast kan een intensievere processturing en controle nodig zijn.

Milieuvoordeel

Beperken van het energieverbruik per geproduceerd product. Hogere doorstroomsnelheden mogelijk (= kleiner machinepark en ruimtebeslag).

Financiële aspecten

De financiële aspecten zijn moeilijk in te schatten:

 • Positief effect op energieverbruik;
 • hogere kosten voor onderzoek;
 • hogere investering- en werkingskosten voor sturing en controle.
Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Optimalisatie van de hittebehandelingJa 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie

1 Deze maatregel dient gezien te worden in het licht van “continue verbeteringen” aan de kwaliteit en het productieproces.