Producten voorverwarmen bij stoomschiller

Beschrijving

Groenten die geschild worden in een stoom of loogschiller (aardappelen, wortelen, knolselder, schorseneren,…) kunnen het best voorverwarmd worden voor ze naar de stoomschiller gaan. Hierdoor kan de schiltijd in de schiller beperkt worden, wat leidt tot een lager energieverbruik en minder productverlies (dunnere schillen).

Toepasbaarheid

De techniek leidt enkel tot een vermindering in het energieverbruik, wanneer er restwarmte kan gebruikt worden voor de voorverwarming (zie ook "Beperken van energieverbruik: alternatieven voor hittebehandelingen").

Sommige leveranciers van stoomschillers raden deze techniek af, omdat hij een negatief effect heeft op het schilrendement.

Milieuvoordeel

Beperking van energieverbruik en beperken van productverlies.

Financiële aspecten

Meestal is er geen extra investering in machines nodig. Het gaat om het opvoeren van de groenten in warm water in plaats van koud water. Er zijn wel investeringen in piping nodig.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Producten voorverwarmen bij stoomschillerNee
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie