Juiste keuze van het type en grootte blancheur en bijhorende technieken

Beschrijving techniek (Derden et al., 1999b)

Type blancheur:

Er worden twee grote types van blancheurs onderscheiden: de trommelblancheur en de bandblancheur (zie "Blancheren"). Het blijkt dat de bandblancheur energetisch beter is dan de trommelblancheur. Wanneer de productievolumes het toelaten, dient een bandblancheur in overweging genomen te worden.

Grootte blancheur:

Bij een verhoogde productie dient eerst overwogen te worden om over stappen op een (kleine) bandblancheur. Daarna kan de efficiëntie verhoogd worden met een inzetten van grotere blancheurs.

Luchtkoeling:

Door het inzetten van een luchtkoeling, in de koelzone van de bandblancheur, kan het waterverbruik gereduceerd worden met 85% (Derden et al., 1999b). Dit leidt echter tot een verhoogd energieverbruik in de blancheerzone (omdat het water minder voorverwarmd wordt).

Toepasbaarheid

Afhankelijk van het type en de hoeveelheid geproduceerde groenten en fruit zal een ander type of combinatie van blancheur efficiënter zijn. Voor aardappelproducten die na het blancheren niet gekoeld worden, is een bandblancheur geen optie.

Milieuvoordeel

Beperking van het energie- en/ of waterverbruik.

Financiële aspecten

De investeringskosten in een bandblancheur worden op dubbel ingeschat als deze voor een trommelblancheur.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënImpact op de ketenGlobaal - milieuEconomisch
Juiste keuze van het type en grootte blancheur en bijhorende techniekenJa
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • -/--
  Negatief tot zeer negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • Geen uitspraak mogelijk op basis van de studie