Chemicaliën

Beschrijving

De BREF Waste Treatments Industries (WT) vermeldt een aantal hoeveelheden van hulpmiddelen die verbruikt worden in een installatie die scheiding en anaerobe vergisting van afval omvat (EIPPCB, 2005). Het is niet duidelijk in hoeverre deze cijfers extrapoleerbaar zijn voor (mest)covergistingsinstallaties in Vlaanderen.

De volgende chemicaliën worden mogelijk gebruikt ter hoogte van een (mest)covergistingsinstallatie (Bedrijfsbezoeken, 2010 en 2011; DLV, 2011b):

  • ontsmettingsmiddelen vrachtwagen (erkende bio-degradeerbare producten met korte emulgatietijd (zie lijst FAVV), die geen negatieve invloed hebben op het vergistingsproces);
  • zwavelzuur[1] (chemische wasser);
  • NaOH (basische wasser);
  • Hypochloriet (NaOCl) (reinigings- en ontsmettingsmiddel);
  • FeCl3 (katalysator ontzwaveling biogas) (3 kg/ton input volgens de BREF WT);
  • polymeren (60 g/ton input volgens de BREF WT;
  • antischuimmiddelen (bv. polyalkyleen glycol oplossing: 50 g/ton input volgens de BREF WT).

Kwantitatieve inschatting

Er zijn weinig of geen kwantitatieve gegevens beschikbaar betreffende het gebruik van chemicaliën in (mest)covergistingsinstallaties.

Milieuvriendelijke technieken

De technieken met betrekking tot het chemicaliënverbruik hebben veelal een impact op meerdere milieucompartimenten. De kandidaat-BBT ter beperking van het chemicaliënverbruik zijn dan ook mee opgenomen in bij "Overige".
[1] Bij grote hoeveelheden is de Seveso-regelgeving van toepassing.