Overige

Beschrijving

De beschikbare milieuvriendelijke technieken Water tot en met Bodem bevatten milieumaatregelen die vrij direct gelinkt zijn met één of meerdere milieucompartimenten. Daarnaast zijn er nog een aantal meer algemene maatregelen van toepassing op (mest)covergistingsinstallaties met betrekking tot het ontwerp van de installatie, de bedrijfsvoering, hygiëne en veiligheid. Deze worden in dit deel besproken.

Kwantitatieve inschatting

De meer algemene milieumaatregelen met betrekking tot het ontwerp van de installatie, het onderhoud, de bedrijfsvoering, enz. kunnen bijdragen tot een verbetering van de milieuprestaties van (mest)covergistingsinstallaties. De milieuwinst ervan is echter moeilijk te kwantificeren in de zin van bv. emissiereducties of het terugdringen van het energieverbruik.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Deze techniek in minder relevant voor pocketvergisters, vermits deze categorie van vergisters veelal geen digestaatbehandeling toepast.

2 BBT voor alle (mest)covergistingsinstallaties die digestaat behandelen.

3 Deze techniek in minder relevant voor pocketvergisters, vermits deze categorie van vergisters veelal geen biogasbehandeling toepast

4 BBT voor alle (mest)covergistingsinstallaties die biogas behandelen.