(Mest)covergistingsinstallatie optimaal onderhouden

Beschrijving techniek

O.a. de volgende milieumaatregelen betreffende onderhoud zijn van toepassing op (mest)covergistingsinstallaties:

 • onderhoud aan (onderdelen van de) (mest)covergistingsinstallatie dienen uitgevoerd te worden door een deskundige, in combinatie met een regelmatige controle (bv. 1x/dag, 1x/week, 1x/maand) en opvolging door de bedrijfsleider;
 • afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier van de vergistingsinstallatie waarin ook bepalingen opgenomen zijn ivm de maximale tijd waarbinnen een eventuele panne moet zijn opgelost.

Technische haalbaarheid

Een goed onderhoud van de (mest)covergistingsinstallatie is onderdeel van een goede bedrijfspraktijk en een milieumanagementsysteem[1] en wordt dan ook beschouwd als stand der techniek. Deze maatregel wordt beschouwd als technisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties.

Milieu-impact

Deze maatregel kan bijdragen tot een verbetering van de milieuprestaties van (mest)covergistingsinstallaties op het gebied van o.a. energie- en waterverbruik, vrijkomen van afval, emissies naar de lucht/geur/stof en het water, geluid/trillingen, het gebruik van chemicaliën en emissies naar de bodem.

Economische haalbaarheid

Een goed onderhoud van de (mest)covergistingsinstallatie vergt voornamelijk tijd en arbeid en vereist een positieve ingesteldheid betreffende milieuzorg. Deze maatregel gaat niet direct gepaard met kosten en wordt beschouwd als economisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties.[1] zie ook kandidaat-BBT ‘Ontwerp van de (mest)covergistingsinstallatie optimaliseren’

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
(Mest)covergistingsinstallatie optimaal onderhoudenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect