Water

Beschrijving

Voor het eigenlijke vergistingsproces is er geen water vereist. Water wordt wel aangewend tijdens de voorbehandelingsstap (bv. om te komen tot een mix met een geschikt droge stofgehalte dat verpompbaar is), in bepaalde luchtbehandelingsinstallaties (bv. gaswasser, biofilter) en bij nevenactiviteiten (bv. reinigen van opslagrecipiënten, transportvoertuigen, installaties, terreinen en lokalen).

Kwantitatieve inschatting

De BREF Waste Treatments Industries (WT) vermeldt een totaal waterverbruik van 78 liter per ton verwerkt materiaal (afval) voor een installatie die scheiding en anaerobe vergisting omvat. 22 liter per ton input is vereist voor stoomproductie. 56 liter water per ton input wordt aangewend voor het gebruiksklaar maken van de hulpstoffen (polymeer oplossing) (EIPPCB, 2005). Vermits stoomproductie en polymeergebruik weinig of niet toegepast worden in Vlaamse (mest)covergistingsinstallaties (LT Eco, 2011), zijn deze cijfers vermoedelijk niet extrapoleerbaar voor (mest)covergistingsinstallaties in Vlaanderen.

opmerking:
Bij scheiding van het digestaat in een dikke en een dunne fractie met behulp van een centrifuge, worden in de praktijk polymeren (veelal poederpolymeren) gebruikt. Dit is niet het geval bij toepassing van een vijzelpers. Bij het gebruik van poederpolymeren is water vereist. Het gebruik van vloeibaar polymeer vereist geen water. De vereiste hoeveelheid water voor de aanmaak van polymeeroplossing is wellicht beperkt ten opzichte van de hoeveelheid water vereist voor bv. de reiniging van vrachtwagens (Vlaco, 2011f).

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Water
Watergebruik voorkomenJa
Watergebruik optimaliserenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 Er dient steeds voldaan te worden aan de geldende wettelijke bepalingen.

2 Hygiëne-eisen zijn mogelijk een beperkende factor voor het aanwenden van alternatieve waterbronnen.