Hygiëne op het bedrijfsterrein verzorgen

Beschrijving techniek

Hygiëne op het bedrijfsterrein kan o.a. de volgende milieumaatregelen omvatten:

 • verharde oppervlakken proper houden door regelmatige reiniging;
 • de nodige acties ondernemen betreffende ongediertebestrijding, al dan niet in samenwerking met een bestrijdingsfirma; mogelijke hinder kan worden veroorzaakt door knaagdieren (bv. ratten, muizen), vogels (bv. meeuwen), insecten, enz.;
 • een wasstraat met een hogedrukreinigingsinstallatie of een alternatieve reinigingsinfrastructuur voorzien voor het reinigen van de vrachtwagens die het terrein verlaten;
 • een boogsysteem met nuzzles voorzien voor het ontsmetten van de vrachtwagens die het terrein verlaten;
 • contact met reactorinhoud en digestaat zo veel mogelijk vermijden;
 • na contact met reactorinhoud en digestaat een goede persoonlijke hygiëne toepassen (bv. handen wassen);
 • herbesmetting van gehygiëniseerd materiaal voorkomen (bv. via vrachtwagens, bulldozers, transportbanden, pompen en leidingen);
 • omvang van de onreine zones zoveel mogelijk beperken door aangepaste bedrijfsvoering en optimalisatie van de voertuigbewegingen.

opmerking:
De techniek ‘Vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen’ en ‘Regelmatige controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen’ zijn geselecteerd als BBT voor alle veeteeltbedrijven (Derden A., et al., 2006).

Technische haalbaarheid

Hygiëne op het bedrijfsterrein verzorgen is een onderdeel van goede bedrijfspraktijk en wordt als technisch haalbaar beschouwd voor alle (mest)covergistingsinstallaties.

Milieu-impact

Door de hygiëne op het bedrijfsterrein te verzorgen, kan het water-  en chemicaliënverbruik voor reinigingsactiviteiten beperkt worden. Ook de gevormde hoeveelheid en de belasting van het afvalwater kan worden beperkt.

Economische haalbaarheid

Hygiëne op het bedrijfsterrein verzorgen, vergt voornamelijk tijd en arbeid en vereist een positieve ingesteldheid betreffende milieuzorg. Deze maatregel gaat niet direct gepaard met kosten en wordt beschouwd als economisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Hygiëne op het bedrijfsterrein verzorgenJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect