Toepassen van geluidsschermen of groenschermen

Beschrijving techniek

Naast de beperking van hinder door geluid en trillingen, kan ook de visuele hinder voor de omwonenden beperkt worden door geluidsschermen. Indien de geluidsschermen bestaan of voorzien zijn van beplanting spreken we van groenschermen.

opmerking:
Wallen (bv. ophoping van aarde) kunnen eveneens dienst doen als geluids- of groenscherm.

Technische haalbaarheid

Deze techniek is voornamelijk relevant voor (mest)covergistingsinstallaties die gelegen zijn in agrarisch (waardevol) gebied. Voor industriële vergistingsinstallaties is deze techniek (vermoedelijk) niet van toepassing.

Het toepassen van geluidsschermen of groenschermen wordt beschouwd als technisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties die gelegen zijn in agrarisch (waardevol) gebied.

Milieu-impact

Door het toepassen van geluidsschermen of groenschermen kan hinder door geluid en trillingen beperkt worden. Bovendien beperken geluidsschermen of groenschermen de mogelijke visuele hinder veroorzaakt door de (mest)covergistingsinstallatie.

Economische haalbaarheid

Het toepassen van geluidsschermen of groenschermen is wettelijk bepaald (VLAREM II, artikel 5.2.1.5.§5) maar wordt veelal verder gespecificeerd via de bijzondere milieuvoorwaarden. Deze maatregel wordt beschouwd als economisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Toepassen van geluidsschermen of groenschermenvgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 BBT in het geval van geluidshinder en/of visuele hinder (vermoedelijk meer aan de orde voor (mest)covergistingsinstallaties gelegen in agrarisch (waardevol) gebied).