Geluidshinder aanpakken aan de bron op het niveau van ontwerp, selectie, procesvoering en onderhoud

Beschrijving techniek

O.a. de volgende maatregelen kunnen worden toegepast ter beperking van hinder door geluid en trillingen ter hoogte van de processen:

 • geluidsarme installaties selecteren in de ontwerpfase (bv. ventilatoren, pompen, roerwerken, beluchters);
 • geluidsbronnen (bv. centrifuges, pompen, stortbunker met vermalingssysteem, roerwerken, motoren, drooginstallatie) opstellen in een gesloten ruimte, eventueel voorzien van geluidswerende wanden en deuren;
 • pompen en mixers maximaal binnenin de installatie/vergister plaatsen;
 • installaties (bv. suppressors, pompen) die geluidshinder kunnen veroorzaken, voorzien van een geluidswerende omkasting en binnen de technische ruimte plaatsen;
 • motoren plaatsen op voeten van kurk of rubber (silent blocks);
 • geluidsdempende luiken ter hoogte van aanzuigopeningen toepassen;
 • uitlaten voorzien van geluidsdempers;
 • ramen, deuren en poorten zoveel als mogelijk gesloten houden;
 • gebruik maken van snelsluitende poorten; in de praktijk is dit bv. uitgevoerd als een flexibel opplooibaar doek;
 • ventilatoren zo weinig mogelijk in werking stellen (bv. door het toepassen van een computergestuurd klimaatbeheersingssysteem).

Technische haalbaarheid

Er zijn verschillende voorbeelden gekend van (mest)covergistingsinstallaties in Vlaanderen die één of meer van de bovenvermelde maatregelen toepassen. Globaal genomen wordt deze maatregel als technisch haalbaar beschouwd voor alle (mest)covergistingsinstallaties.

Milieu-impact

Door het toepassen van deze maatregel kan hinder door geluid en trillingen beperkt worden als gevolg van de procesvoering.

Economische haalbaarheid

Hinder door geluid en trillingen aanpakken aan de bron wordt beschouwd als economisch haalbaar voor alle (mest)covergistingsinstallaties.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Geluidshinder aanpakken aan de bron op het niveau van ontwerp, selectie, procesvoering en onderhoudJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect