Chemicaliën

Beschrijving

Chemicaliën worden in de vlees- en visverwerkende industrie toegepast in o.a. de volgende processtappen:

  • inleggen/pekelen (zout);
  • koelen (koudemiddelen);
  • conserveren (fosfaten);
  • roken (rookadditieven);
  • glaceren/invriezen/diepvriezen (koudemiddelen);
  • afvalwater zuiveren (flocculanten);
  • lucht behandelen (zuren als hulpstof in chemische wasser).

Voor de vlees- en visverwerkende industrie gelden strenge hygiëne-eisen. Daardoor moet er in de sector regelmatig en grondig gereinigd worden, met een hoog gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen als gevolg.

Daarnaast worden chemicaliën ook gebruikt voor de aanmaak van proceswater (bv. chloride) en laboratoriumanalyses (water, producten).

Kwantitatieve informatie

Er werden geen kwantitatieve gegevens teruggevonden over de verbruikshoeveelheden van chemicaliën in de vlees- en visverwerkende industrie. Wel werd er in 2012 in het kader van het VLIMO [1] doelgroepenoverleg een bevraging gedaan door FEVIA een bevraging gedaan bij hun leden-voedingsbedrijven naar de toegepaste (persistente) stoffen. Enkele voorbeelden zijn: fosforzuur, fosfonzuur, ethanol, Na-zout, diacetaat, 1-dodecanamine, N-C12-18-alkyltrimethyleendiamine, benzotriazol, chloorpyrifos-methyl, diethylenetriaminopentamethyleen, N,N-dimethyltetradecylamine-N-oxide, natrium-dichloorisocyanuraatdihydraat, N-dodecylpropaan-1,3-diamine (input door FEVIA naar aanleiding van bc3 op 30/09/14).[1] Vlaams Integraal Milieuoverleg