Emissies naar de bodem

Beschrijving

Het risico op bodemverontreiniging als gevolg van eigenlijke processtappen in vlees- en visverwerkende bedrijven is eerder beperkt.

Installaties die emissies naar de bodem kunnen veroorzaken, zijn:

  • ketelkamer of -gebouw;
  • opslagplaatsen van brandstof, (gebruikte) oliën/vetten, reinigingsmiddelen en dergelijke;
  • wasplaats, onderhoudsplaats, tankplaats en parking van (bedrijfs)voertuigen;
  • lekkende rioleringen en ondergrondse leidingen.

Mogelijke componenten die naar bodem kunnen geëmitteerd worden:

  • minerale oliën (BTEX);
  • anorganische verbindingen (bv. stikstof en fosfor);
  • polycyclische aromatische koolwaterstoffen;
  • zware metalen;
  • gechloreerde solventen (ontvettingsproducten).

Kwantitatieve informatie

Voor zover bekend is hieromtrent geen informatie beschikbaar van de vlees- en visverwerkende industrie in Vlaanderen.