Geluid/trillingen/visuele hinder

Beschrijving

Over het algemeen is hinder door geluid/trillingen eerder beperkt in de vlees- en visverwerkende nijverheid.

Processen die hinder door geluid en trillingen kunnen veroorzaken, zijn:

 • inpandige activiteiten:
  • eigenlijke productieprocessen (afvullen van glazen bokalen en blikken);
  • reinigingsactiviteiten;
  • nevenactiviteiten zoal stoom- en warmwaterproductie;
 • activiteiten op de bedrijfsterreinen:
  • transportbewegingen;
  • laden en lossen;
  • koeling (dakventilatoren, absorptiegeneratoren of compressoren, condensatoren, verdampers).

(De mate van) visuele hinder is afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie, bv. locatie en afstand tot de omwonenden en mogelijk gehinderden.

Kwantitatieve informatie

Indicatieve geluidsvermogens van gangbare ventilatiesystemen in commerciële keukens zijn terug te vinden in Van Broeck, G. et al, 2011. De geluidsvermogens variëren naargelang het type ventilator, het debiet, de plaats van opstelling en de aanwezigheid van een geluidsdemper, en situeren zich bijvoorbeeld tussen de 69 en 89 dB.

Voor een concreet Vlaams vleesverwerkend bedrijf bevat de vergunning geluidsnormen, ingedeeld naargelang het moment van de dag, gaande van 40 tot 50 dB.