Coagulatie en flocculatie

Beschrijving

Klassiek zwembad, whirlpool

Zeer kleine deeltjes (< 8 μm), worden niet weerhouden door de zand- of hydro-antraciet- filters en zullen de troebelheid van het water verhogen. Om dit te voorkomen, worden voorafgaand aan de filtratie coagulatie- en flocculatiemiddelen (vlokmiddelen) toegevoegd (zie 3.6), zodat kleine deeltjes uitvlokken tot grotere deeltjes (> 100 μm) die beter afgescheiden worden.

Binnen de sector van de zwembaden wordt hiervoor doorgaans aluminiumsulfaat (Al2(SO4)3[1] en polyaluminiumchloride (PAC)12 gebruikt.

Wanneer het water gefilterd wordt m.b.v. een diatomee-aardefilter, worden er geen coagulatie- of flocculatiemiddelen gebruikt.

Natuurlijk zwembad

Bij natuurlijke zwembaden gebeurt er geen coagulatie of flocculatie.
 

Milieuaspecten

Door het toedienen van aluminiumsulfaat of PAC zal het gehalte aan zouten en metalen toenemen, die uiteindelijk in het afvalwater terechtkomen.

Tijdens de opslag van deze stoffen zou eventuele bodemverontreiniging kunnen optreden.

 


[1] Deze stoffen zijn toegelaten voor de productie van drinkwater (opgenomen in bijlage 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002) en bijgevolg toegelaten in de waterbehandeling van zwembaden.