Type bad

Bij baden wordt een onderscheid gemaakt tussen baden met hergebruik en baden met eenmalig gebruik van het water.

Bij baden met eenmalig gebruik wordt het water na elke bader ververst. Dit type van baden heeft een heel eenvoudige procesvoering. Deze baden worden in deze studie niet verder bekeken.

Bij de baden met hergebruik van water worden twee types onderscheiden:

  • circulatiebaden: waarbij de waterkwaliteit in stand gehouden wordt door het water voordurend doorheen een waterzuiveringinstallatie te laten circuleren (zie Figuur 1);
  • doorstroomde bassins: het bad wordt voordurend doorstroomd met vers suppletiewater. Het verdrongen water komt niet meer in het bad, het wordt naar het riool gestuurd of het komt in het waterzuiveringsysteem van een circulatiebad terecht (zie Figuur 2).

Tot de eerste groep horen de zwem-, instructie-, stoei- en relaxatiebaden en hot whirlpools zoals vermeld in artikel 1.1.2 van VLAREM II. Plonsbaden en dompelbaden behoren tot het type van doorstroomde bassins. De therapiebaden die vermeld worden onder artikel 1.2.2 van VLAREM II kunnen van het type circulatiebad of doorstroomde bassin zijn.

Natuurlijke zwembaden; zwemvijvers of “natural pools/ponds” zijn nog uitzonderingen in Vlaanderen. Ze worden onderaan deze pagina besproken.

 

Figuur 1: Schema van een circulatiebad

 

 

Figuur 2: Schema van een doorstroombad

Spa, hot tub, Whirlpool of Jacuzzi

Dit zijn allen warme (tussen 30 en 40°C) baden die meestal voorzien zijn van zitbanken waar hydrojets en airjets zijn geplaatst. Whirlpool en Jacuzzi zijn merknamen. De benaming “Hot tub” wordt meestal gebruikt voor kleinere baden in de privé sfeer.

Een goed werkende desinfectie systeem is in deze baden nog belangrijker dan in de ander circulatiebaden. Door de combinatie van hoge temperaturen en een hoge organische belasting (meer baders per m³ water) zullen er meer kiemen sneller groeien.

Volgens VLAREM dienen alle whirlpools die voor het publiek toegankelijk zijn, te voldoen aan de sectorale milieuvergunningsvoorwaarden. Dit impliceert dat het water moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en dat er een goed functionerend filtersysteem moet aanwezig zijn.

Natuurlijk zwembad

Een natuurlijk zwembad bestaat uit twee delen: een zwemzone en een regeneratiezone. Het water loopt via een overloop uit het natuurlijk zwembad. Ter hoogte van de overloop wordt een skimmer geplaatst die grof materiaal uit het natuurlijk zwembad verwijdert. Vanuit de overloop wordt het water, eventueel vermengd met vers water, naar de regeneratiezone gepompt. Het eerste deel van de regeneratiezone is een infiltratiezone die bestaat uit zand. In deze zone wordt het fijne materiaal uit het water gefilterd. Daarna komt het water terecht in een zone met waterplanten. In deze zone zullen de bacteriën de aanwezige verontreinigen afbreken tot nutriënten voor waterplanten. Daarna komt het water gravitair terug in de zwemzone.

In dit type van zwembad worden geen chemicaliën toegevoegd. Wanneer hulpstoffen (bv. koper of zilverionisatie) worden gebruikt om de waterkwaliteit op peil te houden, wordt het zwembad niet meer aanzien als een natuurlijk zwembad.

Dit type van zwembad kan ook overwogen worden ter vervanging of bij renovatie van buitenzwembaden. Momenteel zijn er al een 100-tal publieke natuurlijk zwembaden in Duitsland, Oostenrijk en Italië. In Vlaanderen is er momenteel een publiek toegankelijk natuurlijk zwembad.

Zowel de investeringskosten als de onderhoudskosten liggen 30% lager dan bij een klassiek openluchtbad.

 

Figuur 3: Schema van een natuurlijk zwembad (informatie Cofely Service, 2011)