Klimatisatie zwembaden - verwarming

Beschrijving

Binnenbaden: klassiek zwembad, whirlpool

De temperatuur van het badwater ligt tussen de 25°C en 28°C, voor babybaden en whirlpools is de temperatuur hoger. Om deze temperatuur te behouden en inkomend water (temperatuur leidingwater 11°C tot 15°C) te verwarmen is een warmtewisselaar nodig. De meeste zwembaden gebruiken hiervoor een klassieke verwarmingsketel (90% van de zwembaden gebruiken aardgas, 10% stookolie; Van den Abeele, 2000), slechts een klein aantal inrichtingen gebruikt warmtepompen.

Volgens VLAREM moet bij therapiebaden de luchttemperatuur ten minste één graad hoger zijn dan die van het bassin met het grootste wateroppervlak [1]. Voor andere baden wordt dit niet specifiek opgelegd, toch bepaald de luchttemperatuur in grote mate het comfortgevoel van de baders.

De kosten voor het verwarmen van een zwembad bedragen volgens het PWTAG (2009) dubbel zoveel als de kosten voor de aankoop van water en chemicaliën.

Klassiek openluchtzwembad

Voor openluchtzwembaden liggen deze temperaturen veel lager.

Natuurlijk zwembad

De meeste natuurlijke zwembaden worden enkel met behulp van instralende zon opgewarmd. In sommige gevallen wordt het natuurlijk zwembad extra verwarmd. De temperatuur van het water wordt volledig bepaald door de luchttemperatuur en de instralende zon.

Op dit ogenblik is er een verwarmd, overdekt natuurlijke zwembad in Duitsland.

Milieuaspecten

Om de water- en luchttemperatuur op peil te houden is er veel energie nodig. Inherent aan de opwarming van water en lucht door verbranding van fossiele brandstoffen zijn de luchtemissies van CO2 (koolstofdioxide), NOx (stikstofverbindingen), CO (koolstofmonoxide), SOx (zwavelverbindingen) en VOS (vluchtige organische verbindingen).

Het energieverbruik voor verwarming wordt door SenterNovem (2007) geschat op 9 000 tot 18 500 kWh per 1 000 bezoekers. TMVW (2010) geeft aan dat het aardgasverbruik varieert tussen 1 200 000 en 2 500 000 kWh per jaar. Enkel bij openlucht baden, die slechts beperkte tijd open zijn per jaar, ligt het aardgasverbruik significant lager.

 


[1] Zie VLAREM II artikel 5.32.9.7§7.