Doorstroming van het bad

Het water kan op verschillende manieren doorheen het bad stromen, horizontaal of verticaal, alvorens het naar het waterbehandelingsysteem of naar het riool stroomt. Afhankelijk van de locatie van de toevoer en uitstroom openingen kunnen verschillende doorstromingen onderscheiden worden: verticaal (instroom via bodem of via zijwanden) of horizontaal (langs en dwars).

Het belangrijkste is dat er geen “dode hoeken” in het zwembad ontstaan, maar dat het bad overal doorstroomd wordt en het water bijgevolg overal ververst wordt. Om er zeker van te zijn dat zwembaden goed doorstroomd worden, wordt een kleurproef uitgevoerd [1].

Milieuaspecten

Om het water te laten circuleren zijn circulatiepompen nodig die het water rondpompen. Afhankelijk van de inhoud van het bad, de belasting van het bad en het type van het bad zijn grotere pompen nodig die meer energie gebruiken.

Voor whirlpools en ondiepe kinderbaden varieert de turnover periode tussen de 5 minuten en 2 uur. Voor grote circulatie baden kan deze oplopen van 2 tot 4 uur [2]. Bij natuurlijk zwembaden streeft men naar een turnover van 12 uur. Als gevolg van de lage turnover periode voor natuurlijke zwembaden zal het energieverbruik van de pompen veel lager liggen dan deze van een conventioneel zwembad.

 


[1]Zie ook VLAREM II art. 5.32.9.2.2 voor overdekte circulatiebaden, 5.32.9.3.2 voor niet overdekte circulatiebaden en art. 5.32.9.7.2 voor therapiebaden.

[2] Zie VLAREM II artikel 5.32.9.2.1§8 voor overdekte circulatiebaden; artikel 5.32.9.3.1§7 voor niet overdekte circulatiebaden, 5.32.9.4.1§5 voor whirlpools, 5.32.9.5.2§3 voor dompelbaden, 5.32.9.6.1§1 voor plonsbaden of artikel 5.32.9.7.1§8 voor therapiebaden.