Desinfectie en oxidatie – met toevoeging van chemicaliën

Beschrijving

Klassiek zwembad, whirlpool

Desinfectie en oxidatie zijn twee processen die gelijktijdig gebeuren door toevoegen van hypochloriet of een ander middel. Door oxidatie worden de meeste opgeloste verontreinigingen zoals ammoniak, eiwitten, koolhydraten, vetten en aminozuren afgebroken.
Het doel van de desinfectie is het doden en inactiveren van (ziekteverwekkende) micro-organismen. Volledig kiemvrij kan zwembadwater nooit zijn, maar de desinfectie heeft als doel het aantal kiemen terug te dringen tot op een aanvaardbaar niveau.

In de tekst wordt gesproken over “desinfectiemiddel” zonder altijd expliciet te verwijzen naar het oxiderende effect ervan. Indien een bepaald desinfectiemiddel geen oxidatieve werking zou hebben, wordt dit onder de nadelen beschreven.

De jaarlijkse kosten voor de waterbehandeling worden door PWTAG (2009) geschat op 10 (voor 25 m bad) tot 20% (voor 12 m bad) van de investeringskost. Hierbij lopen de kosten voor de chemicaliën van 10 tot 20% van de waterbehandelingskosten.

Volgens VLAREM [1] is chloor het enige toegelaten oxidatie en desinfectiemiddel. Hiervan kan afgeweken worden in de milieuvergunning. Doch de enige stoffen die in zwembaden mogen gebruikt worden zijn deze stoffen die ook toegelaten zijn voor de behandeling van drinkwater [2].

Volgende systemen worden besproken:

  1. deze stoffen zijn opgenomen in bijlage 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 1998 (en zijn wijzigingen) en zijn toegelaten voor de consumptie van drinkwater. Deze stoffen zijn volgens VLAREM II ook toegelaten voor de desinfectie en oxidatie van het zwembadwater.
  2. deze stoffen zijn NIET opgenomen in het bovenvermelde besluit en zijn wettelijk niet toegelaten in zwembaden.
  3. koper en zilver zijn niet opgenomen in het bovenvermelde besluit, maar kopersulfaat en zilvernitraat zijn toegelaten volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 1998. Het toevoegen van deze zouten leidt tot het vrijstellen van koper- en zilverionen in het water.

Natuurlijk zwembad

Bij natuurlijke zwembaden wordt er geen desinfectiemiddel toegevoegd.

Milieuaspecten

Afhankelijk van het gekozen desinfectieproduct komen er andere stoffen in het afvalwater terecht. Het desinfectiemiddel kan ook de luchtkwaliteit beïnvloeden.

Tabel 1: Samenstelling van de lucht en het bad- en spoelwater bij gebruik van chloor (en broom) in binnenbaden

 

 

gemeten gemiddelde

mediaan

range

MAC –waarde2

bron

lucht

 

 

 

 

 

 

chloroform

µg/m³

30 - 214

 

1,7 - 650

5 000

a

65 - 162

 

28 – 190

b

BDCM

µg/m³

4,1 – 19,5

 

0,23 – 58,0

n.v.

a

DBCM

µg/m³

0,8 – 13,3

 

0,05 – 30,0

-

a

dichloormethaan

µg/m³

0,2 – 4,8

 

< 0,13 – 8,3

350 000

b

trichlooretheen

µg/m³

< 0,07 – 0,45

 

< 0,07 – 0 75

-

b

tetrachlooretheen

µg/m³

< 0,06 – 3,23

 

< 0,06 – 1,96

-

b

bromoform

µg/m³

0,1 – 0,2

 

< 0,03 – 3,0

5 000

a

stikstof trichloride
zwembaden

µg/m³

59 – 462

 

65 - 538

 

b

stikstof trichloride
spa’s

µg/m³

140 – 591

 

 

n.v.

b

formaldehyde

µg/m³

17 - 67

 

3,5 - 22

1500

b

 

zwembadwater

chloroform

µg/l

3,8 – 151,1

 

< 0,1- 980

1 000

a

 

 

2 1 - 170

c

 

19,12

 

9,95 – 26,3

d

THM

µg/l

 

 

43,9 - < 20,0

 

d

BDCM

µg/l

1,3 – 11,0

 

< 0,1 – 150

 

a

 

 

< 1 – 44

 

c

DBCM

µg/l

0,4 – 10,9

 

0,03 – 140

 

a

 

 

<1 – 7

 

c

bromoform

µg/l

< 0,1 – 0,28

 

0,02 – 203,2

500

a

 

 

<1 – 3

c

broomdichloor-methaan

µg/l

0,53

 

<1 – 1,27

 

c

AOX

µg/l

 

 

< 10 1 - 514

 

c

 

 

180 – 2 500

 

e

chloriden

mg/l

 

 

135- 361

 

c

 

spoelwater

 

 

 

 

 

BZV

mg/l

6

4

4

3 - 10

 

f

 

 

(8 metingen)

 

 

CZV

mg/l

55

33

7 - 184

 

f

 

 

(8 metingen)

 

 

zwevende stoffen

mg/l

260

7,35

5 – 2 000

 

f

 

 

(8 metingen)

 

 

chloriden

mg/l

308

247

189 – 454

 

c en f

 

 

(10 metingen)

 

 

sulfaten

mg/l

219

166

92 – 219

 

c en f

 

 

(10 metingen)

 

 

AOX

µg/l

1 540

1 200

50 – 4 230

 

c en f

 

(15 metingen)

 

 

 

effluent

 

 

 

 

 

BZV

mg/l

368

349

4 – 1 350

 

g

 

 

(75 metingen)

 

 

CZV

mg/l

907

754

10 – 3 930

 

g

 

 

(76 metingen)

 

 

zwevende stoffen

mg/l

406

220

0 – 3 600

 

g

 

 

(87 metingen)

 

 

N totaal

mg/l

67

72

3,8 - 150

 

g

 

 

(76 metingen)

 

 

P totaal

mg/l

11

11

0,054 – 32

 

g

 

 

(67 metingen)

 

 

chloriden

mg/l

111

84

57 - 310

 

g

 

 

(54 metingen)

 

 

 

AOX

µg/l

495

445

173 – 1 460

 

g

 

 

(12 metingen)

 

 

DP: desinfectieproduct

DBP: desinfectiebijproduct

BDCM: bromodichlorometaan

DBCM: dibromochlorometaan

1: laagste waarden bij het gebruik van NIEUWE actieve kool

2: Bron: Chemiekaarten, 2005

n.v.: niet vastgesteld

 

Bron:

a: WHO, 2006

b: Vankerkom et al., 2004

c: PIH, 2007

d: Labo Derva, 2010

e: KIWA, 2007

f: TMVW, 2010

g: VMM, 2009-2010

Tabel 2: Desinfectiebijproducten per desinfectiemiddel (WHO, 2006; Lenntech, 2009)

desinfectiemiddel

desinfectiebijproducten

chloor,
zoutelektrolyse,
anodische oxidatie,
organische chloorverbindingen
(UV)

trihalomethanen, gehalogeneerde azijnzuren, haloacetonnitrielen, chloorhydraat, chloorpicrin, chloorfenolen, N-chlooramines, halofuranonen, broomhydrinen, chloraat (vooral bij gebruik van hypochloriet), aldehyden, alkaanzuren, benzeen en carboxylische zuren.

koper-zilver ionisatie

koper en zilver

H2O2

zilver (als bewaarmiddel van waterstofperoxide)

ozon1

bromoform, monobroomazijnzuur, dibroomazijnzuur, dibroomaceton, cyanogeen, bromide, chloraat, iodaat, bromaten, waterstofperoxide, onderbromig zuur, epoxiden, ozonaten, aldehyden, ketonen, ketonzuren, carboxylische zuren en alle desinfectieproducten van chloor, wanneer beide producten samen gebruikt worden.

1: zie Desinfectie en oxidatie - zonder toevoeging van chemicaliën (Ozon)

Tabel 3: Effectiviteit van desinfectieproducten en effect op het milieu

desinfectiemiddel

effect op kiemgetal [3]

desinfectiemiddel en -bijproducten

 

op injectielocatie

in zwembad

milieuschadelijke stoffen

carcinogene stoffen

chloor

+ + +

+ + +

- -

- -

broom

+ + +

+ + +

- -

- -

koper zilver

+

+

- / 0

- / 0

gestabiliseerd waterstofperoxide

+

+

0

0

 


[1] Zie VLAREM II artikel 5.32.9.2.2§5 voor overderkte recyrculatiebaden. Voor niet-overdekte recyrculatiebaden staat dit beschreven in artikel 5.32.9.3.1§7, voor therapiebaden in artikel 5.32.9.7.1§8.

[2] Zie VLAREM II art. 5.32.9.2.1§8 voor overderkte recyrculatiebaden. Voor niet-overdekte recyrculatiebaden staat dit beschreven in artikel 5.32.9.3.2§5, voor therapiebaden in artikel 5.32.9.7.3§3.

[3] Op basis van gegevens van Borgnmann-Strahsen (2003).