Geforceerde trek voor voldoende luchttoevoer in de verbrandingskamer

Beschrijving

Een geforceerde trek voor voldoende luchttoevoer voor verbranding bestaat meestal uit een rookgasventilator in het rookgasafvoerkanaal of een roterende kap op de schoorsteenmonding en wordt toegepast om de luchttoevoer te optimaliseren indien natuurlijke trek onvoldoende is. Rookgasventilatoren kunnen gestuurd worden door middel van een temperatuursonde of in functie van het proces. Een Roterende kap werkt op basis van de wind en de stijgende, warme rookgassen. De kap is niet stuurbaar en over het algemeen minder efficiënt en niet even bedrijfszeker als een rookgasventilator. Wel voorkomt de roterende kap het terugstromen van de rookgassen.

Naast geforceerde luchttoevoer voor verbranding is er ook geforceerde luchttoevoer voor convectie mogelijk welke bijdraagt aan de warmteoverdracht naar de omgeving. Deze ventilator kan manueel aangestuurd worden (gebruiker bepaalt wanneer de ventilator al dan niet in werking is) of thermodynamisch (op basis van een temperatuursmeting wordt de ventilator aan/uit geschakeld, al dan niet gecombineerd met een sturing van de snelheid (oa bij pelletkachels)). Bij deze laatste wordt de temperatuursmeting per toestel bepaald afhankelijk van de constructie van het toestel en het type temperatuursmeting, typisch is dit onder de stookbodem of op de achterwand.

Deze luchttoevoer voor convectie heeft geen invloed op het verbrandingsproces en/of de bijhorende emissies.

Toepasbaarheid

Er zijn geen technische beperkingen gekend. Bij een goed ontworpen rookgaskanaal is er normaal voldoende natuurlijke trek en moet deze maatregel niet standaard toegepast worden.

Bij pelletgestookte kachels, inbouw- en inzetkachels wordt geforceerde trek soms toegepast, bij de overige houtgestookte kachels zelden of nooit.

Milieuvoordeel

Een geforceerde trek voor luchttoevoer draagt, bij onvoldoende natuurlijke trek, bij tot een optimalere verbranding waardoor het rendement verhoogt en de emissies dalen. Bijkomend wordt de roetaanslag en de condensvorming in het rookgaskanaal vermindert. Rookgasventilatoren vereisen net zoals alle ventilatoren een beperkt energieverbruik en produceren ook enig geluid.

Belangrijk hierbij is dat het debiet van de luchttoevoer correct is afgesteld, bij een te grote luchttoevoer kan de verbranding onvolledig zijn waardoor de emissies net toenemen.

Indien men over een goede constructie en voldoende natuurlijke convectie beschikt is er geen meetbare invloed op de verbranding en heeft de maatregel dus geen meerwaarde.

Financiële aspecten

De meerkost van deze investering is het plaatsen van een rookgasventilator in het rookgasafvoerkanaal of een roterende kap op de schoorsteenmonding, inclusief de nodige elektrische voorzieningen en integratie van de sturing.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Geforceerde trek voor voldoende luchttoevoer in de verbrandingskamervgtg
  • Legende

1 Enkel van toepassing indien onvoldoende trek in het rookgaskanaal.