Plaatsing door een deskundige installateur

Beschrijving

De primaire en secundaire maatregelen beschreven in Beschikbare milieuvriendelijke technieken, alsook de goede plaatsing van een rookgaskanaal en schoorsteen, dragen bij tot het bekomen van een optimale verbranding en reductie van de emissies. Voor de juiste werking van enerzijds het toestel en anderzijds het rookgaskanaal is het zeer belangrijk dat alles op de juiste manier geïnstalleerd en aangesloten wordt.

Toepasbaarheid

Er zijn geen technische beperkingen gekend.

Milieuvoordeel

Voor de meeste maatregelen beschreven in Beschikbare milieuvriendelijke technieken is het essentieel dat deze op de juiste manier geïnstalleerd zijn. Een foutieve installatie verhoogt mogelijks het risico op emissies in plaats van dit te doen dalen. Installatie door een deskundige installateur verlaagt het risico op fouten bij de installatie.

Financiële aspecten

Installatie door een deskundige installateur brengt een bijkomende kost met zich mee. Voor inzettoestellen, vrijstaande kachels en niet geautomatiseerde ketels bedraagt de installatiekost 250 tot 1500 euro. Voor geautomatiseerde ketels moet men rekenen op 2000 à 3000 euro (Ademe, 2018).

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Plaatsing door een deskundige installateurJa
  • Legende