Isolatie rookgaskanaal

Beschrijving

Isolatie van de schoorsteen zorgt ervoor dat de afkoeling van het rookgas beperkt blijft. Dit is noodzakelijk om voldoende trek te hebben in de schoorsteen en zo de onderdruk aan de monding van de schoorsteen te handhaven. Bovendien wordt hierdoor ook mogelijke condensatie van de rookgassen in de schoorsteen voorkomen.

Bij een niet geïsoleerde schouw is het beter dat de schouw niet direct naar buiten gaat maar eerst nog een stuk door de woning om dan via het dak naar buiten te gaan waardoor de onderste zone in de schouw de temperatuur van de binnenomgeving opneemt en hierdoor vermeden wordt dat de schouw te koud is en er onvoldoende trek is.

Toepasbaarheid

Er zijn geen technische beperkingen gekend. Bij het gebruik van een dubbelwandig afvoerkanaal vormt de lucht in het buitenste kanaal een isolatie voor het centrale rookgaskanaal.

Milieuvoordeel

Isolatie van de schoorsteen draagt bij tot een goede trek in de schoorsteen welke bijdraagt aan een goede verbranding met bijhorend hoger rendement en lagere emissies.

Financiële aspecten

Er zijn geen financiële gegevens hierover gekend, maar de meerkost voor isolatie is meestal eerder beperkt.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Isolatie van het rookgaskanaalJa
  • Legende