Keuze van het toestel in functie van de behoefte

Beschrijving

Kachels met een te laag vermogen krijgen de betrokken ruimte niet opgewarmd en worden vaak oververhit wat kan leiden tot beschadiging van de kachelbehuizing. Kachels met een te groot vermogen geven dan weer meer warmte dan nodig. Hierbij zal men het verbrandingsproces beperken door de luchttoevoer te verminderen en de kachel op deellast laten werken met het riscio op langdurig smoren. Uit emissiemetingen blijkt dat emissies tijdens deellast aanzienlijk hoger zijn dan bij nominale belasting van het toestel. Het is daarom belangrijk dat gebruikers een toestel kiezen met een vermogen dat afgestemd is op de warmtevraag om te vermijden dat toestellen bij te lage deellast gebruikt worden. Dit geldt des te meer voor manueel geregelde toestellen aangezien deze toestellen het beste presteren bij nominaal vermogen.

Ook voor ketels is het aangewezen om deze zoveel mogelijk op nominale belasting te stoken. Bij een ketel kan de wisselende vraag naar warmte opgevangen worden door een warmtebuffer te plaatsen tussen de verbrandingsinstallatie en het afgiftecircuit om zo de continuïteit van het verbrandingsproces en het draaien bij nominale belasting te optimaliseren.

Pellettoestellen beschikken bijkomend over de mogelijkheid om het vermogen, al dan niet automatisch, te regelen binnen een voorafbepaald vermogensbereik.

Toepasbaarheid

Er zijn geen technische beperkingen gekend.

Milieuvoordeel

De keuze van het juiste toestel maakt dat er meer bij nominale belasting gestookt kan worden waardoor er een betere verbranding plaats vindt en de emissies bijgevolg lager zijn.

Financiële aspecten

Kiezen voor een toestel met het juiste vermogen heeft geen relevante impact op de aankoopprijs. De aanschaf van een extra buffervat bij ketels betekent wel een meerprijs.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Keuze van het toestel in functie van de behoefteJa
  • Legende