Goede plaatsing van het toestel

Beschrijving

De locatie van het toestel in de kamer is ook essentieel voor een optimale verspreiding van de warmte. Bij voorkeur wordt het toestel geplaatst volgens volgende voorwaarden:

  • Aan een binnenmuur zodat er een minimum aan warmte verloren gaat naar buiten
  • In de buurt van de trap indien het aangewezen is dat de bovenverdieping mee verwarmd wordt
  • Accumulatie kachels worden best centraal in de te verwarmen ruimte geplaatst
  • Op een locatie waar er goede mogelijkheden zijn voor aanvoer van externe lucht en afvoer van rookgassen (zie Ontwerp van nieuwe toestellen - primaire maatregelen)

Toepasbaarheid

De ruimte die beschikbaar is zal mee bepalen welk type toestel geplaatst kan worden. Met betrekking tot de plaatsing van het toestel zijn er eisen naar afstand van brandbare materialen, dit zowel voor de zijwanden als de achterwand en vloer. Ook is het belangrijk dat in luchtdichte woningen de luchttoevoer volledig luchtdicht wordt aangesloten om onderdruk te vermijden in de woonruimte.

Milieuvoordeel

De plaatsing zelf heeft geen rechtstreekse invloed op de emissies, wel zijn er factoren die het rendement kunnen verhogen zoals een geschikte locatie met een minimum verlies aan warmte.

Financiële aspecten

Het plaatsen van het toestel op een goede plaats heeft geen meerkost. Een goede plaatsing kan wel de expertise van een installateur vereisen wat een hogere kost met zich meebrengt.

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Goede plaatsing van het toestelJa
  • Legende