Externe luchttoevoer

Beschrijving

De aanvoer van lucht kan vanuit de woonruimte of via externe luchttoevoer. Bij externe luchttoevoer wordt de lucht  onttrokken uit de buitenomgeving door middel van een luchttoevoerkanaal. Dit laat een gecontroleerde luchttoevoer toe wat de verbranding ten goede komt en waarbij geen rookgassen in de woonruimte kunnen komen door onderdruk in de woonruimte. Bij luchtdichte woningen met ventilatiesystemen is externe luchttoevoer een absolute vereiste aangezien hier geen natuurlijke toevoer van omgevingslucht is.

De toegevoerde secundaire lucht wordt best voorverwarmd om zo min mogelijk warmteverlies te creëren in de verbrandingskamer (zie maatregel Voorverwarming secundaire toevoerlucht verbranding). Primaire lucht wordt best niet voorverwarmd om te snelle verbranding te vermijden.

Figuur: Illustratie van een externe luchttoevoer (blauwe pijlen) bij een houtkachel (123-Kaminofen, 2019)

Toepasbaarheid

De techniek is over het algemeen steeds toepasbaar. Echter in bestaande situaties kan het niet evident zijn of zelfs onmogelijk om toegang te hebben tot externe luchttoevoer.

Bij stukhout toestellen is de aanvoer van externe lucht bijna altijd via natuurlijke trek, bij pellettoestel en houtgestookte ketels wordt meestal gebruik gemaakt van geforceerde luchttoevoer via een rookgasventilator.

Milieuvoordeel

Het gebruik van een externe luchttoevoer verhoogt het energetisch rendement gezien er geen warme lucht onttrokken wordt aan de omgevingsruimte voor het verbrandingsproces. Bij aanvoer van externe lucht is er ook steeds voldoende luchttoevoer wat het verbrandingsproces ten goede komt ten opzichte van een situatie waarin er onderdruk in de desbetreffende ruimte kan ontstaan met het risico op geurhinder en rookgassen die in de woonruimte terecht komen. Bovendien bevat buitenlucht ook meer zuurstof dan omgevingslucht.

Financiële aspecten

De meerkost voor externe luchttoevoer is afhankelijk van de plaatsing van het toestel.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Externe luchttoevoervgtg
  • Legende

1 Luchtdichte woonruimtes vereisen een externe luchttoevoer. Externe luchttoevoer is niet in alle omstandigheden mogelijk afhankelijk van de locatie van het toestel en de bestaande woning.