Voorverwarming secundaire toevoerlucht verbranding

Beschrijving

Voorverwarming van secundaire verbrandingslucht kan ofwel door het kanaal van de luchtregeling tot aan de uitmonding door de verbrandingskamer te laten lopen, ofwel door gebruik te maken van een dubbelwandig rookgaskanaal. De rookgassen worden hierbij via het centrale kanaal afgevoerd en geven warmte af aan het buitenste kanaal dat gebruikt wordt voor de (externe) luchttoevoer waardoor deze voorverwarmd wordt. Systemen waarbij de lucht wordt aangezogen door een dubbelwandig rookgaskanaal zijn enkel mogelijk bij zeer luchtdichte toestellen en onder wel gedefinieerde condities. Een dubbelwandig rookgaskanaal wordt zelden toegepast bij stukhoutkachels. Hier is het enkel toepasbaar mits een 3-voudig systeem bestaande uit rookgaskanaal, isolatie en luchttoevoer. Bij pellettoestellen, combitoestellen en een houtgestookte ketel wordt er meestal gebruik gemaakt van een rookgasventilator(zie maatregel Geforceerde trek voor voldoende luchttoevoer in de verbrandingskamer) om de onderdruk in de vuurhaard te garanderen.

Primaire lucht wordt best niet voorverwarmd om te snelle verbranding te vermijden.

Toepasbaarheid

De techniek is algemeen toepasbaar.

Milieuvoordeel

Door een voorverwarming van de secundaire verbrandingslucht wordt een daling van de verbrandingstemperatuur vermeden. Het behoud van de verbrandingstemperatuur resulteert in een optimale verbranding en bijhorende verlaging van de emissies.

Een te grote afkoeling van de temperatuur van de rookgassen moet eveneens vermeden worden gezien dit een negatieve invloed heeft op de natuurlijke trek en op de verbrandingscondities (condensatie in de schouw). Het plaatsen van een rookgasventilator kan dit probleem verhelpen.

Financiële aspecten

Er zijn geen financiële gegevens gekend.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Voorverwarming toevoerlucht verbrandingJa
  • Legende