Sturing luchttoevoer - monoregeling luchttoevoer

Beschrijving

De verhouding van de verschillende types luchttoevoer zijn mechanisch vastgelegd per regime door de fabrikant door middel van bijvoorbeeld een rotatieschijf die manueel bediend wordt door de gebruiker. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen opstart-, norminaal met regeling naar vermogen en uitmaakregime. Belangrijk hierbij is dat op de regeling duidelijk is aangegeven in welke positie de regeling staat. 

Toepasbaarheid

De techniek wordt toegepast bij stukhoutgestookte toestellen. Bij de toestellen uit de bevraging is een monoregeling standaard.

Milieuvoordeel

Een goede sturing van de luchttoevoer optimaliseert het verbrandingsproces wat resulteert in een verhoging van de efficiëntie en een verlaging van de emissies.

Financiële aspecten

De meerkost voor een monoregeling is beperkt.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Sturing luchttoevoer – monoregeling luchttoevoer - stukhoutJa 1
  • Legende

1 Sturing van de luchttoevoer op basis van een monoregeling is BBT voor stukhout gestookte toestellen, tenzij er gebruik gemaakt wordt van een automatische regeling voor de luchttoevoer.