Vlamkeerplaat

Beschrijving

Een vlamkeerplaat, soms ook remplaat genoemd, wordt ingezet om het verbrandingsproces te verbeteren. Deze plaat zorgt ervoor dat de rookgassen niet rechtstreeks in de schouw terecht komen zodat er een betere warmteoverdracht kan plaats vinden. Door de ontstane stuwing worden bijkomend de onverbrande gassen secundair naverbrand. Dit zorgt voor een verdere verhoging van het rendement. Een vlamkeerplaat heeft bijgevolg een positieve invloed op de 3T’s: vermindering van de warmteverliezen (= verhoging van de temperatuur), verhoging van de turbulentie en verblijfstijd. Bijkomende voordelen van deze vlamkeerplaat zijn:

  • verhinderen dat de vlammen in het rookgasafvoerkanaal komen wat het risico op een schoorsteenbrand kan verhogen
  • voorkomen dat de materialen boven de vlamkeerplaat blootgesteld worden aan vlammen met hogere temperaturen
  • depositie van (grof) stof in de ruimte achter de vlamkeerplaat waardoor de stofemissies verlaagd worden bij de schoorsteenmonding.

Een vlamkeerplaat kan gemaakt zijn van vuurvaste materialen, bijvoorbeeld gietijzer, vuurvaste steen, staal, Chamotte,… en kan indien nodig makkelijk vervangen worden.

Indien het toestel beschikt over een 2de verbrandingskamer leidt de vlamkeerplaat de warme gassen van de eerste verbrandingskamer naar de tweede verbrandingskamer.

Een vlamkeerplaat kan ook uit gemaakt zijn uit rookgasdoorlatende schuimkeramiek, dat tevens een filterende werking heeft, en daarom ook wel filter genoemd wordt. Het zorgt tegelijk voor een betere verbranding, namelijk door de enorme warmtereflectie, en voor een reductie van de fijn stof emissies.

Figuur: De vlamkeerplaat in de kachel zorgt ervoor dat de warme gassen niet rechtstreeks in het rookgaskanaal verloren gaan (Van Walsem Kachelspecialist, 2019)

Toepasbaarheid

Er zijn geen technische beperkingen gekend. Een vlamkeerplaat wordt reeds standaard toegepast bij houtgestookte kachels en inzet/inbouwkachels.

Milieuvoordeel

De aanwezigheid van een vlamkeerplaat zorgt voor een betere verbranding waardoor de emissies dalen en de energie-efficiëntie stijgt.

Financiële aspecten

De kostprijs van een vlamkeerplaat is beperkt tot minder dan 100 euro. De prijs van een rookgasdoorlatende filter uit schuimkeramiek bedraagt meer dan 100 euro.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
VlamkeerplaatJa
  • Legende