Automatische brandstoftoevoer

Beschrijving

De brandstoftoevoer kan manueel of automatisch. Bij automatische toevoer wordt getracht steeds de juiste hoeveelheid brandstof toe te voegen op het juiste moment om de optimale verbrandingscondities te behouden. Het systeem van automatische brandstoftoevoer wordt voornamelijk toegepast bij pellets. Er moet echter een bijkomend onderscheid gemaakt worden tussen een automatische toevoer van pellets met regeling en zonder regeling. Systemen zonder regeling voegen de pellets toe op een constante snelheid, typisch met een archimedes schroef. Echter pellets kunnen verschillen in dikte, lengte en densiteit waardoor bij een constante afgestelde snelheid de pelletkachel soms teveel of soms te weinig brandstof krijgt en er hierdoor een slechte verbranding optreedt. In de systemen met regeling wordt de snelheid van deze schroef aangepast naargelang het vlammenbeeld waardoor steeds een optimale verbranding gerealiseerd wordt ongeacht de dikte, lengte en densiteit van de pellets.

Met betrekking tot de opslag wordt een onderscheid gemaakt tussen interne opslag waarbij deze dagelijks manueel aangevuld moet worden en externe opslag in een tank of silo waarbij een bijkomend transportsysteem vereist is.

Bij de verbranding van stukhout is het eveneens een optie om de brandstof automatisch toe te voegen maar dit vereist een volledig aangepast design.

Bijkomende is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld een signaal te geven wanneer er bijgevuld moet worden. Veelal wordt dit toegepast bij ketels op hout waarbij er gestookt wordt op stukhout of houtsnippers.

 

Figuur: Pelletkachel met automatische toevoer van pellets met een intern opslagvat (Omniconfort, 2019)

Toepasbaarheid

Bij pelletgestookte toestellen wordt de automatische toevoer van brandstof standaard toegepast.  Bij houtgestookte ketels is het eveneens mogelijk maar wordt dit enkel sporadisch toegepast. Hierbij is het belangrijk dat de houtblokken van een zelfde formaat zijn.

Milieuvoordeel

Een automatische toevoer van brandstof zorgt ervoor dat steeds de juiste hoeveelheid brandstof aanwezig is en op het juiste tijdstip wordt toegevoegd voor een optimaal verbrandingsproces. Dit resulteert in een daling van de emissies en een verhoging van het rendement.

Financiële aspecten

Er zijn geen financiële gegevens gekend.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Automatische brandstoftoevoer - stukhouttoestellen vgtg
Automatische brandstoftoevoer- pellettoestellen Ja
  • Legende

1 Automatische brandstoftoevoer wordt niet standaard toegepast en stelt eisen qua vorm en grootte aan het brandhout.

2 Toestellen op stukhout met automatische brandstoftoevoer hebben een significante meerkost. De meerkost staat, afhankelijk van de toepassing en het profiel van de gebruiker, wel of niet in redelijke verhouding tegenover de verbeterde milieuprestaties.

3 Bij pellettoestellen is er steeds een automatische brandstoftoevoer en bijgevolg is hier geen meerkost.