Aanbieden van toestellen in verschillende vermogensklasses- en bereiken

Beschrijving

Uit emissiemetingen (zie Emissies in reële omstandigheden versus emissies volgens genormeerde testprocedures) blijkt dat emissies tijdens deellast aanzienlijk hoger zijn dan bij nominale belasting van het toestel. Een toestel moet voldoende vermogen en bereik hebben om ook op de meest koude dagen van het jaar te voldoen aan de warmtevraag. . In de praktijk zal er echter de meeste dagen van het jaar een lager vermogen nodig zijn dan het vereiste vermogen voor de koude dagen. Bijgevolg wordt er veel gestookt bij deellast. Om te vermijden dat toestellen bij te lage deellast gebruikt worden, is het van belang een toestel te gebruiken dat afgestemd is op de warmtevraag (zie maatregel Gebruik van toestellen). Het juiste vermogen of de hoeveelheid geproduceerde warmte wordt mee bepaald door de grootte van de verbrandingskamer. Bij een te grote verbrandingskamer wordt meer warmte gegenereerd dan nodig. Vaak wordt hierbij de brandstoftoevoer of de luchttoevoer verlaagd om het vuur te verkleinen waardoor niet meer voldaan is aan de optimale verbrandingscondities en waardoor de emissies toenemen.

Fabrikanten kunnen hierop inspelen door enerzijds toestellen aan te bieden in verschillende vermogensklasses – en bereiken en anderzijds toestellen te ontwerpen die bij deellast ook voldoende rendement halen, waardoor klanten de mogelijkheid hebben om het juiste toestel te kiezen voor hun toepassing. In Duitsland en Oostenrijk is het vermogen van de standaard verkochte toestellen 6kW, in Vlaanderen bedraagt dit nog steeds 8-10 kW. In theorie is voor een doorsnee woonkamer 4 kW voldoende. Dit doet vermoeden dat Vlaamse kachels vaak in te lage deellast werken met hogere emissies tot gevolg. 

De verkoper/installateur spelen vervolgens een belangrijke rol om de gebruiker het juiste toestel te adviseren.

Bij accumulatiekachels komt het mogelijks minder voor dat ze langdurig op deellast gestookt worden aangezien ze ontworpen zijn om een korte tijd op nominale belasting te werken met vrij hoge temperaturen en waarbij de warmte wordt opgeslagen en geleidelijk afgegeven zonder dat er tussenin bijgestookt moet worden.

Pelletkachels zijn op hun beurt moduleerbaar waardoor de verbranding steeds meer optimaal verloopt.

Bij een ketel kan de wisselende vraag naar warmte opgevangen worden door een warmtebuffer te plaatsen tussen de verbrandingsinstallatie en het afgiftecircuit om zo de continuïteit van het verbrandingsproces en het draaien bij nominale belasting te optimaliseren.

Toepasbaarheid

Er zijn geen technische beperkingen gekend om toestellen met verschillende vermogens aan te bieden hoewel bij een te kleine verbrandingskamer het moeilijker wordt om het design dermate aan te passen dat een optimale verbranding plaats vindt.

Het bepalen van het juiste vermogen is echter niet evident, aangezien dit afhankelijk is van meerdere factoren als de te verwarmen ruimte, de weersomstandigheden, de gebruiker,… Regeling van vermogen zou hierbij een oplossing kunnen zijn maar anderzijds verhoogt dit ook het risico op vaak gesmoord stoken.

Bij sfeerkachels mag het vermogen lager zijn aangezien de warmtevraag grotendeels door een andere verwarming wordt geleverd. Echter bij deze toestellen is vooral het visuele aspect belangrijk en wordt er vaak gekozen voor toestellen met een groot vuurzicht. Deze toestellen hebben mogelijks een hoger vermogen dan nodig.

In het kader van de behuizing wordt soms het verkeerdelijk advies gegeven om een model te kopen met een vermogen dat groter is dan nodig om te vermijden dat er langdurig aan hoge temperaturen gestookt wordt waardoor het staal kan vervormen of het gietijzer scheurtjes kan vertonen.

Milieuvoordeel

Door het vermijden van overdimensionering kan er meer aan nominale belasting gestookt worden waardoor er een betere verbranding plaats vindt en de emissies bijgevolg lager zijn. Echter het vermogen moet voldoende zijn om bij zeer lage temperatuur toch voldoende warmte te geven. In de praktijk is er meestal een veel lager vermogen nodig en zal er veel bij deellast gestookt worden. Daarom is het zeer belangrijk dat het toestel ook goed functioneert op deellast om de verhoging van de emissies te beperken.

Financiële aspecten

Kiezen voor een toestel met het juiste vermogen heeft geen relevante impact op de aankoopprijs. De aanschaf van een extra buffervat bij ketels betekent wel een meerprijs.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Het zoveel mogelijk stoken bij nominale belasting stimuleren door toestellen aan te bieden in verschillende vermogensklasses en met aangepast vermogensbereikJa 1
  • Legende

1 Toestellen die gebruikt worden voor sfeerverwarming beschikken doorgaans over een grotere verbrandingskamer en groter vermogen dan nodig omwille van het vuurzicht dat gewenst is.