Aanwezigheid van een 2e verbrandingskamer of verbrandingszone/-kanaal voor de naverbranding

Beschrijving

De aanwezigheid van een 2e verbrandingkamer of verbrandingszone/-kanaal voor de naverbranding zorgt voor een betere verbranding van de niet verbrande deeltjes in de rookgassen doordat hier wordt ingespeeld op de tijd en turbulentie om tot een optimale secundaire verbranding te komen.

Bij beide systemen is er een extra injectie van secundaire verbrandingslucht. Indien deze zich onder de vlamkeerplaat bevindt, spreken we van een 2e verbrandingszone, indien deze zich boven de vlamkeerplaat bevindt, wordt dit een 2e verbrandingskamer genoemd.

Bij een 2e verbrandingszone kan er gebruik gemaakt worden van de hoge temperatuur in de verbrandingskamer maar heeft men ook de nadelen hiervan zoals te veel turbulentie waarbij de rookgassen soms te snel door de verbrandingszone gaan. De locatie voor toevoer van secundaire verbrandingslucht is zeer belangrijk: te laag ingebouwd doet de toegevoerde lucht dienst als verbrandingslucht, te hoog ingebouwd is het effect hiervan kleiner gezien de verblijfstijd na vermenging met de pyrolysegassen op hoge temperatuur korter is.

Een aparte verbrandingskamer is ontwikkeld voor optimale condities voor naverbranding maar door de afkoeling van de rookgassen is het moelijker om de verbranding staande te houden.

Er zijn ook innovaties op vlak van een horizontale verbrandingskamer waarbij de gassen opzij geleid worden en waardoor de opstijgende gassen in een afgesloten verbrandingskamer aan de zijkant geleid worden.

 

 

Figuur: Schematische weergave van een secundaire verbrandingszone in een kachel (Plomp, 2017)

Toepasbaarheid

Er zijn geen technische beperkingen gekend. De aanwezigheid van een 2e verbrandingskamer of verbrandingszone wordt reeds standaard toegepast. Momenteel wordt het gebruik van een 2e verbrandingszone het meeste toegepast.

Milieuvoordeel

Een betere secundaire verbranding resulteert in een verhoging van het rendement en een daling van de emissies. Een 2e verbrandingskamer waar een voldoende hoge temperatuur gehouden kan worden, heeft een betere emissiereductie dan een 2e zone. Echter indien de temperatuur van de 2e verbrandingskamer onvoldoende hoog is, is het resultaat veel kleiner.

Toestellen met een neerwaartse trek hebben altijd een tweede verbrandingskamer en zouden daarom ook lagere emissies moeten hebben. Het zijn echter complexere toestellen die duurder zijn, geen vlambeeld hebben en bijgevolg weinig verkocht worden.

Financiële aspecten

Er zijn geen gegevens gekend omtrent de financiële meerkost voor een naverbrandingszone of extra verbrandingskamer

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Aanwezigheid van een 2e verbrandingskamer of verbrandingszone/-kanaal voor de naverbrandingJa
  • Legende