Glasraam met beperkt oppervlak en dubbel, driedubbel of gecoat glas

Beschrijving

Het glasraam zorgt in de eerste plaats voor het esthetische effect en heeft daarnaast als voordeel dat het visueel zichtbaar/controleerbaar is wanneer brandstof moet bijgevuld worden of wanneer er slecht gestookt wordt (roetaanslag op het glasraam). Het nadeel is dat het warmteverlies in de verbrandingskamer groter is bij aanwezigheid van een glasraam. Warmteverlies via het glasraam kan beperkt worden door de hoeveelheid en grootte van de glaspartij te beperken en te kiezen voor een type glas met betere isolatiegraad en bijgevolg beperkt warmteverlies (bv. dubbel glas, driedubbel glas, gecoat glas). Dubbel glas wordt reeds beperkt toegepast maar vraagt een extra financiële investering gezien de constructie complexer is en het glas duurder, het reinigen vereist namelijk dat de glazen uit elkaar gehaald kunnen worden. Driedubbel glas wordt momenteel enkel gebruikt bij kookfornuizen.

De dichting van het glas is eveneens van groot belang om de luchtdichtheid van het toestel te garanderen.

Toepasbaarheid

Er zijn geen technische beperkingen gekend. Bij pelletkachels wordt een beperking van de glasoppervlakte standaard toegepast. Houtgestookte toestellen hebben vaker een hogere esthetische waarde waardoor de glaspartij van groot belang is. Bij ketels wordt er geen gebruik gemaakt van een glasraam.

Milieuvoordeel

Bij een te groot warmteverlies is niet meer voldaan aan de optimale verbrandingscondities waardoor de emissies toenemen. Het kiezen voor een geschikt glasraam kan bijdragen aan een vermindering van het warmteverlies in de verbrandingskamer en bijgevolg aan een beperking van de emissies. Dubbel glas bijvoorbeeld kan de verbrandingstemperatuur met 150°C doen stijgen waardoor dit een belangrijk effect heeft op de emissies. Ook in de opstartfase zal veel sneller de optimale temperatuur bereikt worden gezien er veel minder warmteverlies is.

Financiële aspecten

Er zijn geen financiële gegevens gekend. Echter het gebruik van dubbel glas vergt een extra investering voor het glas zelf als voor de complexere constructie die hiermee gepaard gaat.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Indien glasraam aanwezig, glasraam met beperkte oppervlakte. vgtg
Indien glasraam aanwezig, dubbel, driedubbel of gecoat glas. vgtg
  • Legende

1 Technisch gezien is een glasraam met beperkte oppervlakte aan te bevelen, echter bij toestellen die gebruikt worden voor sfeerverwarming is een groot/groter glasraam gewenst omwille van het vuurzicht.

2 Technisch gezien is het gebruik van dubbel, driedubbel of gecoat glas aangewezen, zeker als het grote glasramen betreft. Dit betekent echter een meerkost voor het toestel, die afhankelijk van het profiel van de gebruiker wel of niet in een redelijke verhouding staat tegenover de verbeterde milieuprestaties.