Rooster in de verbrandingskamer

Beschrijving

Indien een rooster aanwezig is in de verbrandingskamer wordt hierop de brandstof verbrand. Een rooster in de verbrandingskamer zorgt ervoor dat de assen door het rooster vallen en in een aslade verzameld worden die vervolgens makkelijk leeggemaakt kan worden. Er zijn echter ook nadelen aan het stoken op een rooster:

  • Heel wat onvolledig verbrande deeltjes vallen eveneens door het rooster, deze hebben nog een energetische waarde en het verdwijnen hiervan in de aslade doet het rendement dalen.
  • Een teveel aan toevoer primaire verbrandingslucht via het rooster zorgt voor afkoeling van het vuur en het omhoog blazen van verbrandingsgassen, die dan mogelijks onvolledig verbranden, en resulteren in een stijging van de emissies.

Pellettoestellen maken standaard gebruik van een rooster aangezien het asbed hier een obstructie vormt voor de lucht die langs onder wordt aangevoerd. Bij houtkachels wordt zowel het systeem met een rooster als een systeem met stoken op steen in de assen toegepast, de keuze is voornamelijk afhankelijk van het totale verbrandingsconcept van het toestel. Er is eveneens een tussenvariant waarbij het rooster afsluitbaar is.

Bij ketels kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

  •  ‘getrapte rooster’ technologie waarbij de brandstof zich verplaatst op de rooster door verschillende temperatuurszones waarbij het achtereenvolgens gedroogd, vergast en uiteindelijk volledig verbrand wordt.
  • Roterend rooster: door de continue beweging wordt as continu wordt te veel gezeefd waardoor de verbranding steeds plaats vindt op een kleine hoeveelheid as.

Bij goede verbranding is er echter weinig asresidu.

 

Figuur 22: Voorbeeld van een rooster in de verbrandingskamer van een open haard (Werkspot, 2010)

Toepasbaarheid

Er zijn geen technische beperkingen gekend. Het gebruik van een asla is mogelijk maar complex bij luchtdichte systemen.

Bij houtkachels en inbouw/inzethaarden is afhankelijk van het totale verbrandingsconcept het stoken op een rooster of het stoken op steen het meest aangewezen. Bij ketels of pellettoestellen wordt standaard een rooster toegepast.

Milieuvoordeel

Door de verwijdering van as, kan er een betere verbranding plaatsvinden waardoor de emissies dalen. Anderzijds verhoogt een teveel aan toevoer van primaire verbrandingslucht doorheen het rooster de emissies. Een stenen bodem met asbed bevordert in bepaalde gevallen bij stukhoutkachels de opstartfase waardoor hier een betere verbranding is en lagere emissies.

Financiële aspecten

De meerkost voor het gebruik van een rooster is beperkt.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Rooster in de verbrandingskamer – stukhoutvgtg
Rooster in de verbrandingskamer - pelletsJa
  • Legende

1 Afhankelijk van de gekozen strategie van de toestelbouwer (wijze waarop technieken precies worden uitgewerkt en met elkaar gecombineerd) is een rooster al dan niet aangewezen bij toestellen voor stukhout.