Gebruik van hitte reflecterend materiaal in de verbrandingskamer

Beschrijving

Hitte reflecterend materiaal heeft als doel om zo snel mogelijk een optimale temperatuur te creëren in de verbrandingskamer en deze vervolgens ook te behouden. Een voorbeeld van hitte reflecterend materiaal is Vermiculiet.

Toepasbaarheid

Er zijn geen technische beperkingen gekend.

Het gebruik van te sterk hitte reflecterend materiaal is niet aangewezen voor bijvoorbeeld kachels met een glazen voorkant waarbij de temperatuur van het glas te hoog wordt en het glas springt. Een juiste combinatie tussen Vermiculiet en gietijzer is aangewezen. Momenteel wordt het voornamelijk toegepast bij pelletkachels en in mindere mate bij houtkachels of pelletketels. Bij accumulatiekachels wordt het niet toegepast.

Milieuvoordeel

Het verhogen van de temperatuur tijdens de opstartfase verlaagt de emissies tijdens deze fase gezien men sneller de nodige temperaturen voor een optimale verbranding bereikt. Na de opstartfase draagt hitte reflecterend materiaal bij tot het behoud van de temperatuur in de verbrandingskamer wat een positief effect heeft op de emissies en het rendement. Het nadeel van Vermiculiet is dat het zeer broos is.

Financiële aspecten

Er zijn geen financiële gegevens gekend. Echter het gebruik van hitte reflecterend materiaal vergt een extra investering voor het desbetreffende materiaal.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Gebruik van hitte reflecterend materiaal in de verbrandingskamervgtg
  • Legende

1 Afhankelijk van de gekozen strategie van de toestelbouwer (wijze waarop technieken precies worden uitgewerkt en met elkaar gecombineerd) is hittereflecterend materiaal al dan niet aangewezen.