Luchtdichte uitvoering van het toestel

Beschrijving

Een luchtdicht toestel heeft een gesloten verbrandingskamer die hermetisch is afgelsoten van de woonruimte. Luchtdichte toestellen laten een gecontroleerde luchttoevoer toe, wat ten goede komt aan de kwaliteit van verbranding en het rendement (oa door het vermijden van een te groot luchtoverschot). Bij een luchtdichte uitvoering van het toestel is er ook minder risico op rookgassen in de woonruimte.

Aanvoer van lucht uit de woonruimte, bij een niet luchtdicht toestel, vereist voldoende ventilatie van de woonruimte. De lucht kan in oude niet luchtdichte woningen binnenkomen via allerhande kieren en spleten. Echter in moderne en luchtdichte woningen met mechanische afvoerventilatie en/of dampkappen in de (aangesloten) keuken kan, in geval van een niet luchtdicht toestel, de onderdruk die door die apparaten wordt gecreëerd sterker zijn dan de schouwtrek, waardoor het verbrandingstoestel onvoldoende verbrandingslucht krijgt wat resulteert in een slechte verbranding. Er kunnen bovendien rookgassen naar binnen worden gezogen. In luchtdichte woningen is het daarom essentieel om gebruik te maken van luchtdichte toestellen die de verbrandinsglucht rechtstreeks van buiten halen. Bij toestellen die werken met een regeling van de luchttoevoer is het eveneens essentieel dat het toestel luchtdicht is gezien anders de werking teniet gedaan wordt door eventuele lekken in het systeem.

Er zijn momenteel nog geen normen voor luchtdichtheid, deze zouden wel opgenomen worden in de toekomstige Europese kwaliteitseisen.

Toepasbaarheid

Een luchtdichte uitvoering van de toestellen is algemeen toepasbaar. Voor luchtdichte huizen is het reeds een vereiste.

Milieuvoordeel

Luchtdichte toestellen hebben een betere controle van de luchttoevoer wat resulteert in een betere verbranding en bijgevolg lagere emissies en hoger rendement. Bovendien zorgen luchtdichte toestellen ervoor dat er geen rookgassen in de woonruimte terecht kunnen komen wat resulteert in een daling van de gezondheidsrisico’s (CO vergiftiging).

Financiële aspecten

De extra dichtingen voor een luchtdichte uitvoering hebben een beperkte meerkost.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Luchtdichte uitvoering van het toestelJa
  • Legende