Vorm verbrandingskamer

Beschrijving

Voor het bereiken van een optimale verbranding speelt ook de vorm van de verbrandingskamer een belangrijke rol. Op vlak van ontwerp moet men rekening houden met volgende aspecten:

  • Een verbrandingsruimte die voldoende hoog en smal is heeft de voorkeur gezien hierbij de zuurstof uit de verbrandingslucht de brandbare bestanddelen in het houtgas goed kan bereiken en oxideren.
  • Voldoende turbulentie
  • Zo homogeen mogelijk profiel in verbrandingskamer, zonder plotse verandering van richting of doorsnede, en zonder ‘dode zones’ (waar er een slechte mix is van zuurstof en rookgassen).
  • Verbrandingsgassen steeds terugsturen om verblijfstijd te verhogen.
  • Goede warmteafgifte na de 2e verbrandingskamer (zie maatregel Aanwezigheid van een 2e verbrandingskamer of verbrandingszone/-kanaal voor de naverbranding) opdat de rookgassen voldoende kunnen afkoelen en warmte afgegeven wordt aan de ruimte. Geforceerde ventilatie kan hiertoe bijdragen.

Een voldoende hoge verbrandingskamer is belangrijk voor een optimale verbranding, meer bepaald om een optimale verblijfstijd en turbulentie van de rookgassen in de verbrandingskamer te bereiken. Accumulatiekachels, pellettoesttellen en ketels berusten op deze techniek en vertonen vaak een verbrandingskamer met een hoogte van meer dan 1 meter.

Toepasbaarheid

Bij inzetkachels/cassettes is vaak door de beperkte ruimte geen verticale verbrandingskamer mogelijk. Bij inbouwkachels en houtgestookte kachels waar het visuele aspect een belangrijke rol speelt, wordt het minder toegepast.

Milieuvoordeel

Een verticale verbrandingskamer resulteert in een verbetering van het verbrandingsproces met bijhorende stijging van het rendement en daling van de emissies.

Financiële aspecten

Er zijn geen financiële gegevens gekend over een eventuele meerprijs voor een vertikale verbrandingskamer.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Verticale verbrandingskamervgtg
  • Legende

1 Een verticale verbrandingskamer is niet toepasbaar bij elk toestel, bijvoorbeeld bij een inzetkachel of cassette is geen verticale verbrandingskamer mogelijk omwille van de beperkte ruimte. Bij sfeerkachels waar het visuele aspect speelt kan een horizontale verbrandingskamer gewenst zijn. Voor pelletgestookte, vrijstaande toestellen is een verticale verbrandingskamer BBT.